Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Kiistaa lukion opetustuntien määrästä

Sivistysjohtaja Jari Kosma esittää, että Merikarvian lukiolle myönnetään ensi lukuvuodeksi 152 opetustuntia. Lukion rehtori Pasi Koski puolestaan toivoo, että lukiolle myönnettäisiin opetukseen 168,5 tuntia. Sivistyslautakunta ei pystynyt tekemään asiassa päätöstä ja päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Tämän hetken tiedon mukaan Merikarvian lukiossa aloittaa ensi lukuvuonna 27 opiskelijaa ensimmäisen vuoden opintonsa, ja koko lukion opiskelijamäärä tulee olemaan noin 77 opiskelijaa. Näin ollen Merikarvian lukion kokonaisopiskelijamäärä laskee noin kymmenellä kuluvasta lukuvuodesta. Jari Kosman ehdotuksessa Merikarvian lukiolle lukuvuodeksi 2017 – 2018 myönnettäisiin 152 tuntia opetustuntia. Vähennystä viikkotuntimäärässä on 10 vuosiviikkotuntia lukuvuoden 2016 – 2017 tasoon verrattuna. OAJ Satakunnan selvityksen mukaan Merikarvian kunta panostaa omaan lukiokoulutukseen eniten koko Satakunnassa opiskelijaa kohden. Keskimäärin Satakunnassa ja koko maassa kustannukset opiskelijaa kohden noin 7500 euroa. Vuonna 2016 Merikarvian lukion kokonaiskustannukset opiskelijaa kohden olivat jonkun verran yli 10 600 euroa kunnan omien tilinpäätöstietojen mukaan. Merikarvian kunta panostaa opiskelijoille maksuttomiin, mutta kunnan kustantamiin muihin lisäetuihin tietokoneista maksuttomaan kuljetukseen. Merikarvian lisäpanostus lukioon näkyy selvästi myös kokonaiskustannuksien ja valtionavustuksien erotuksessa. Kun vielä vuonna 2010 erotus oli noin 70 000 euroa, niin sen jälkeen erotus kasvoi nopeasti. Vuodesta 2014 erotus onkin ollut 230 000 – 260 000 euron tasolla. Ennusteen mukaan lukion toiminnalle saatavien laskennallisten valtionavustusten määrä tippuvat tulevina vuosina. Vuonna 2018 valtionavustukset Merikarvian lukion toiminnalle olisivat 633 096 euroa. Vuoden 2017 talousarvion mukaan lukion käyttötalouden sisäinen ja ulkoinen alijäämä olisi 947 892 euroa. Kyseisessä luvussa ei ole mukana investointeja, joihin kuuluvat esimerkiksi opiskelijoiden tietokoneet. Mahdollinen vuonna 2018 toteutuva lukion avoimien opiskelutilojen laajennus kuuluu myös investointien puolelle. Lukion oman valtionavustus- ja kustannuspaineiden lisäksi samaan aikaan Merikarvian kunnan saamat valtionavustukset ovat muutenkin laskemassa merkittävästi. Vuoden 2014 tasosta ennakoidaan, että Merikarvian kunnan valtionavustukset pienenevät parilla miljoonalla vuoteen 2020 mennessä. Ei tarvetta opetuksen pienryhmälle Merikarvian yhteiskouluun ei perusteta erityisopetuksen pienryhmää seuraavaksi lukuvuodeksi. Yhteiskouluun perustettiin joulukuussa 2012 erityisopetuksen järjestämistä varten pienryhmä, jossa opiskelee oppilaita, joilla on yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyt oppimistavoitteet. Ryhmän toimintaa on jatkettu lukuvuosittain erillispäätöksillä. Viime lukuvuodeksi pienryhmää ei perustettu vähäisen tarpeen vuoksi. Tilanne on sama myös tulevana lukuvuonna.