Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Merikarvialla saa pohjoisen tukia

Suomi on maailman pohjoisimpia maatalousmaita. Ilman tukia maataloutta olisi vaikea Suomessa vaikea harjoittaa. Maatalous saa Suomessa paitsi EU-tukia myös kansallista tukea. Merikarvia on siitä onnellisessa asemassa, että kunta kuuluu C-tukialueelle, jolle maksetaan pohjoista tukea. Pori kuuluu jo Etelä-Suomen tukialueeseen. EU:ssa toimeenpannaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka perustuu ensisijaisesti yhteisten EU-tukivälineiden käyttöön maataloustuotannon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tämä asettaa tiukkoja rajoitteita kansallisten varojen käytölle maatalouden tukemisessa. Kokonaan kansallisesti rahoitetuille, EU-järjestelmiä täydentäville maatalouden tukimuodoille tarvitaan pääsääntöisesti aina EU-komission hyväksyntä. Pohjoisen tuen tavoitteena on ylläpitää alueen tuotantoa, kehittää tuotantorakennetta, varmistaa tuotteiden markkinoille pääsy ja lisäksi edistää ympäristön suojelua ja maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämistä. Tänä vuonna valtio käyttää pohjoiseen tukeen noin 297 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen kansallisen tuen kokonaismäärä puolestaan on hieman yli 25 miljoonaa euroa Pohjoista tukea maksetaan maidontuotannolle litraperusteisena tukena. Eläinyksikköjen määrän perusteella tukea maksetaan lihanaudoille, uuhille ja kutuille. Sika- ja siipikarjatiloille maksetaan tilojen aiempaan tuotantohistoriaan perustuvaa tuotannosta irrotettua tukea. Tukea maksetaan peltoviljelyn perusteella pohjoisena hehtaaritukena, yleisenä hehtaaritukena ja nuorten viljelijöiden tukena. Tukea maksetaan myös kasvihuonetuotannolle kasvihuonepinta-alan perusteella. Muista kansallisista tuista keskeisin tukimuoto on sokerijuurikkaan kansallinen tuki. Tuen määrä on vuotuisen viljelyalan hieman vaihdellessa ollut 4 –  5 miljoonaa euroa vuodessa. Muita kansallisen tuen tukimuotoja ovat esimerkiksi mehiläistalouden tuki ja sokerijuurikkaan kuljetustuki, joita maksetaan alle miljoona euroa vuodessa. Maaseutuvirasto on julkaissut kevään 2018 viljelijätukien maksuaikataulun. Valtaosa vuonna 2017 haetuista viljelijätuista maksetaan hakuvuoden puolella, joten kevään aikana maksuun tulee pääosin tukien loppuosia. Tavoitteena on maksaa tuet samassa aikataulussa kuin keväällä 2017. Maaseutuvirasto maksaa valtaosan tuista kahdessa maksuerässä. Aikataulut ovat tavoitteellisia maksuaikoja.