Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Syksyn hirvisaalis edellisvuotta suurempi

Syksyn 2017 hirvijahdeissa saatiin saaliiksi runsaat 56 500 hirveä, mikä on noin 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Monin paikoin metsästyksen tavoitteena oli kannan pienentäminen. Hirvenmetsästykseen osallistuu Suomessa vuosittain noin satatuhatta metsästäjää. Suomen riistakeskus myönsi hirvenmetsästyskaudelle kaikkiaan noin 53 000 pyyntilupaa, mikä oli noin 26 prosenttia edellisvuotta enemmän. Monilla alueilla tavoitteena oli hirvikannan pienentäminen. Myönnetyistä luvista käytettiin noin 83 prosenttia. Pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti ampua yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Toteutuneesta saaliista noin 55 prosenttia oli aikuisia hirviä ja loput vasoja. Kaadetuista aikuisista hirvistä puolet oli naaraita ja puolet uroksia. –Hirvisaalis kasvoi edelliseen vuoteen nähden kaikilla riistakeskusalueilla, suhteellisesti eniten Pohjois-Karjalassa, Pohjanmaalla, Etelä-Hämeessä ja Satakunnassa. Lukumääräisesti eniten hirviä metsästettiin jälleen Lapin ja Oulun alueilla, yhteensä näissä yli 17 000 yksilöä, kertoo Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta. Viime vuosina hirvikanta on kasvanut. Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain arviot kannan koosta ja rakenteesta. Vuosi sitten eli syksyn 2016 metsästyskauden jälkeen Suomen hirvikannaksi arvioitiin 79 000– 03 000 hirveä. Alueellisten riistaneuvostojen asettamien tavoitteiden mukaisesti koko maassa tavoitellaan hirvien talvikannan pysyttämistä 65 000–89 000 yksilön välillä. Hirvikannasta Luonnonvarakeskus antaa arvionsa maaliskuussa.