Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät Verotiedot

Perukirja on viimeinen palvelus vainajalle – luettelee omaisuuden ja velat

Silloin kun ihmisestä aika jättää, niin hänen omaistensa on järjestettävä perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuuden perusteella laaditaan perukirja, jossa luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Verohallinnon ylitarkastaja Jarmo Salminen toteaa, että kuukauden kuluttua perunkirjoituksesta perukirja on toimitettava verottajalle. –Verohallinto ei puutu millään tavalla perunkirjoitukseen, missä on kuolinpesän osakkaat kutsuttuna, mutta siitä tilaisuudesta syntyy perukirja, joka kiinnostaa verottajaa. Salminen toteaa, että perukirjassa selvitetään kuolinpesän osakkaat ja siihen tulee merkitä vainajan varat ja velat. Perukirjasta täytyy löytyä myös liitteenä lahjakirjat, avioehtosopimus ja testamentti tai useampia, jos ne on tehty. Perukirja on dokumentti, jonka perusteella toimitetaan perintöverotus. Perukirjalla on siviilioikeudellisia funktioita Salmisen mukaan huomattavasti enemmän kuin perintöverotus, joka on vain yksi tapahtuma. Jarmo Salminen kertoo, että verottaja joutuu aukaisemaan läpi ihan jokaisen perukirjan Suomessa vakituisesti asuneen ihmisen jälkeen. – Verottaja katsoo onko varojen määrä sellainen, että jollekin osakkaalle tulee määrättäväksi perintöveroa. Salmisen mukaan ihmiset huomaavat perukirjan teon viimeistään siinä vaiheessa, kun pankki tai isännöitsijä alkavat kysellä sen perään. –Yhtään vainajan tiliä et voi pankissa tyhjentää tai maksaa laskuja kuolinpesästä, jos ei ole perukirjaa. Edesmenneen omaisen auton rekisteröinti omiin nimiin ei myöskään onnistu ilman perukirjaa. Ylitarkastaja on vuosikymmenien kuluessa pannut merkille, että suomalaiset kokevat perukirjan olevan viimeinen palvelus vainajalle. Jarmo Salminen kokee, että perukirja on kuin jokaisen ihmisen tilinpäätös. –Mikäli jotain perukirjoja jää tekemättä, niin ne ovat ns. jätkänpesiä, jos ei ole pankissa yhtään rahaa ja kuolet täysin varattomana, niin viimeinen kohteliaisuuskin jää hoitamatta. Perukirja on osa juttusarjaa ihmisen elämän eri vaiheista taloudelliselta näkökantilta katsottuna 6/6. Perukirjasta täytyy löytyä muun muassa vainajan varat ja velat sekä tiedot vainajan perillisistä, kuolinpesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä, joiden on allekirjoitettava perukirja sekä pesänhoitajan yhteystiedot. Perukirjan liitteenä täytyy olla kopio testamentista ja avioehtosopimuksesta, jos sellaiset on tehty sekä tieto mahdollisista ennakkoperinnöistä. Perukirjan mukana täytyy olla myös kopio perinnönjakokirjasta, jos perinnönjako on suoritettu. Perukirjaan ei tarvitse liittää talletusten saldotodistuksia eikä tositteita kuolinpesän kuluista tai sukuselvitystä. Perunkirjoitukselle ja perukirjalle voi hakea lisäaikaa perustellusta syystä. Verohallinto arkistoi perukirjan ja sen liitteet sähköisessä muodossa. Lisää tietoa www.vero.fi