Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät Verotiedot

Marika Uimaluoto: Valtuustoaloite lasten koulumatka-aikojen lyhentämiseksi

Koulukuljetuksen piirissä on Merikarvialla päivittäin yli 160 lasta eli noin 42 prosenttia, joten koulumatkoihin kuluvalla ajalla on suuri merkitys kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä päivittäiseen elämään. Merikarvialla olemme halunneet panostaa lastemme hyvinvointiin ja luoneet heille hyvät kasvumahdollisuudet. Valitettavasti Merikarvialla on käynyt niin, että 10–20 minuutin suora automatka pidentyy jopa melkein 1,5 tunnin mittaiseksi, koska kunta on järjestänyt taksi- ja bussikyydit niin, että koulukyyti ei aja suorinta reittiä kouluun vaan kiertelee pikkuteitä pitkin keräten oppilaita kyytiin. Mielestäni tämä ei ole lasten tasa-arvoista kohtelua. Matkapahoinvoinnista kärsivät lapset voivat huonosti ja ovat aamupäivän ajan koulussa pahoinvoivia. On selvää, että opiskelu kärsii. Ei ole lasten edun mukaista, että he istuvat useita tunteja päivässä autossa turvavöihin sidottuna. Tämä ei voi olla lapsiystävällisen kunnan tavoitteiden mukaista! Koulumatkareittejä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lasten tasa-arvoinen kohtelu. Osan merikarvialaisten lasten arjen hyvinvointi on heikentynyt, kun koulumatkaan kuluu liian paljon aikaa. Seurauksena on koulukyydin odottamisesta, pitkästä matkasta ja autossa istumisesta väsyneitä oppilaita, keskittymisvaikeutta oppitunneilla ja oppimistulosten heikkenemistä. Lasten harrastamiseen ja vapaa-aikaan käytettävissä oleva aika on vähentynyt. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsen etu tulee arvioida ja ottaa ensisijaisesti huomioon päätöksenteossa, kun tehdään yhtä lasta, lapsiryhmää tai yleisesti lapsia koskevia päätöksiä. Edellä olevan perusteella esitän, että Merikarvialla aletaan noudattaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 31 artiklassa mainittua lapsen oikeutta leikkiin, harrastamiseen ja vapaa-aikaan ja päätetään, että merikarvialaisten kuljetusoppilaiden päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää yhteensä enintään 1,5 h tuntia nykyisen melkein 3 tunnin sijaan. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijaan. Merikarvialla on aina panostettu lapsiin ja nuoriin, toivon myös näin olevan jatkossakin. Merikarvialla 12.3.2018