Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät Verotiedot

Fosforijäännökset ylittivät lupaehtojen vaatimukset niukasti – yhdistyksen mielestä puhdistamon henkilöstöresurssit ovat riittämättömät

Merikarvian jätevedenpuhdistamon käsittelytulos täytti ympäristöluvan asettamat vaatimukset pääosin vuonna 2017. Ainoastaan kokonaisfosforin jäännöspitoisuuden lievä ylitys ensimmäisellä laskentajaksolla (tulos 0,31 mg/l, luparaja 0,3 mg/l) esti lupaehtojen täyttymistä täysimääräisesti vuonna 2017. Puhdistamon ympäristöluvassa vaaditaan vuoden 2017 keväästä lähtien vuositasolla vähintään 50 prosentin kokonaistypenpoistotehoa. Vuonna 2017 typenpoistoteho oli määräyksen mukainen. Puhdistamon hyvästä tulostasosta kertoo se, että puhdistustulos oli lupamääräysten mukaisella tasolla myös jokaisella yksittäisellä tarkkailukerralla lukuun ottamatta maaliskuun tarkkailua. Puhdistamolla on jatkossa merkittäviä haasteita typenpoiston tehostamisen lisäksi prosessin toiminnan vakauttamisen suhteen runsassateisina aikoina. Perustuloksen osalta laitos on toiminut hyvin, mutta jälkiselkeyttämöiden näkösyvyys vaihtelee ajoittain ja lietteen karkaamisen riski on olemassa. Tähän ongelmaan on pyritty vastaamaan verkostosaneerauksien lisäksi rakentamalla puhdistamolle uusi ohituskanava, jota voidaan hyödyntää biologisen prosessin suojelemisessa pahimpina vuotovesiaikoina. Rakennetuilla ohitusmahdollisuuksilla voidaan suojella prosessia suurimmilta virtaamapiikeiltä, mutta ohitusten vaikutus näkyy kasvaneen vesistökuormituksen kautta puhdistamon tuloksissa. Prosessin hallinta on nykyisellään asiantuntevaa ja ongelmiin pystytään reagoimaan pienellä viiveellä, mutta vesiensuojeluyhdistyksen mielestä henkilöstöresurssit ovat käytännössä riittämättömät puhdistamonhoitajien työkenttään nähden.