Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät Verotiedot

Tästä pääset kertomaan, miten Merikarvian rannikkomatkailua voidaan kehittää

Satakuntaliitto on laatinut suunnitelman matkailun ja virkistyskäytön kehittämiseksi Satakunnan meri- ja rannikkoalueella. Suunnitelma korostaa yhteistyön ja maankäytön suunnittelun merkitystä rannikkomatkailun kehittämisessä. Tavoitteena on edistää kestävän matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä. –Haasteensa Satakunnan rannikon matkailu- ja virkistyskäytölle asettavat matkailualan pirstoutuneisuus, alueen luonto- ja kulttuuriympäristöjen herkkyys ihmistoiminnan vaikutuksille sekä rannikkoalueiden käyttöä ja saavutettavuutta rajoittavat tekijät, toteaa projektisuunnittelija Asko Ijäs Satakuntaliitosta. Suunnitelmassa esitetään kaikkiaan 20 kehittämistavoitetta, joiden avulla matkailu- ja virkistyskäyttö pystytään ottamaan huomioon osana alueidenkäytön suunnittelua. Tavoitteet liittyvät matkailun kehittämisen ohella Satakunnan yleisten vetovoimatekijöiden turvaamiseen sekä aluetta koskevan ympäristötiedon ja -tietoisuuden lisäämiseen. Osana suunnittelutyötä Satakuntaliitto ja Turun yliopisto toteuttavat karttapohjaisen kyselyn, jolla kerätään tietoa sekä matkailijoiden että paikallisten ihmisten arvostuksesta Satakunnan meri- ja rannikkoaluetta kohtaan. Kyselyssä vastaajat pääsevät merkitsemään matkailuun ja virkistyskäyttöön liittyvät mielipaikkansa sekä alueelle toivottuja palveluja, kuten rantautumispaikan tai kahvilan. Lisäksi kyselyssä tiedustellaan havaituista ympäristövaikutuksista tai -ongelmista roskaisuudesta leväkukintoihin. > Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä .