Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät Vaalikone

Sähköt poikki! Nuorilla omat pelkonsa luonnon ääri-ilmiöistä – kai netti sentään toimii aina?

Nuorista varautuminen arjen häiriötilanteisiin on tärkeää – kyberturvallisuuteen luotetaan kuitenkin liikaa Huoltovarmuuskeskuksen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) teettämässä kyselyssä tutkittiin nuorten varautumista häiriötilanteisiin. Kesä-heinäkuussa tehtyyn kyselytutkimukseen vastanneista alle 25-vuotiaista nuorista yli 80 prosenttia piti turvallisuusasioita tärkeinä ja hyödyllisinä. Yli puolet vastaajista koki, että varautuminen häiriötilanteisiin kuuluu arkipäivään ja se on normaalia toimintaa. –Mukava kuulla, että nuoret ymmärtävät, että mitä tahansa voi tapahtua, ja niihin on syytä varautua”, kommentoi SPEK:n tutkimuspäällikkö Tuula Kekki tutkimuksen tuloksia. Kodit, yritykset ja yhteiskunnan toiminnot ovat riippuvaisia sähköstä, tietoverkoista ja ruuan jakelusta. Pitkät sähkökatkot, vedenjakelun keskeytyminen, elintarvikejakelun ongelmat ja luonnon ääri-ilmiöt voivat aiheuttavaa merkittäviä häiriöitä ihmisten arkipäivään. Kyselyyn vastanneet nuoret luottavat kyberympäristön vakauteen, sillä yli puolet vastaajista piti epätodennäköisenä omalle kohdalle osuvaa internet- tai puhelinverkon häiriötä, joka kestäisi vähintään kolme vuorokautta. Tietoyhteiskunnassa yli kolme vuorokautta kestävät internet- ja puhelinverkon katkokset aiheuttaisivat digitaalisten palveluiden kannalta merkittävän häiriön, mutta kyselytutkimuksen perusteella nuorista asia vaikuttaa etäiseltä. –Kokemusta laajasta kyberympäristön häiriötilanteesta ei meillä onneksi vielä ole, vaikka voisi niinkin käydä. Mielestäni nuorille pitäisi opettaa tähän vielä lisää kriittisyyttä. Kannattaa miettiä jo etukäteen tapoja, kuinka esimerkiksi ostaaruokaa, kun digitaalinen valuutta ei toimikaan. Erilaisista häiriötilanteista vastaajat pitivät kaikkein todennäköisimmin omalle kohdalle sattuvina myrskyä, vähintään kolme vuorokautta kestävää sähkökatkoa ja tulipaloa. Vastaajista lähes kolmannes oli jo kokenut vahinkoja aiheuttavan myrskyn omalla kohdallaan. Epätodennäköisimpiä häiriötilanteita, johon vastaajat itse arvelivat joutuvansa, olivat laaja tulva ja elintarvikepulasta johtuva kauppojen jakeluhäiriö. –Myrskyt voivat aiheuttaa sähkökatkoja ja sitä kautta edelleen myös elintarvikkeiden jakeluhäiriöitä suorien henkilövahinkojen ja omaisuusvahinkojen lisäksi. Myrskyn uhatessa ensin pitää hakeutua suojaan, ettei jää kaatuvien puiden tai sähkölinjojen alle. Sähkökatkojen varalle täytyy vielä miettiä, kuinka valaistuksesta, lämmityksestä ja ruuanlaitosta pystytään huolehtimaan kotona, Tuula Kekki ohjeistaa. Kyselyyn vastasi 80 alle 25-vuotiasta nuorta maaseudulta ja kaupungeista. Heidän pääasiallinen tietolähteensä häiriötilanteisiin varautumisessa on ollut koulu. Vastaajista 59 prosenttia kertoo saaneensa koulussa turvallisuus- ja varautumisasioihin liittyvää opetusta. Yli puolet vastasi, että häiriötilanteisiin varautumista on opetettu kotona. Ainoastaan kymmenes vastaajista ei ollut saanut minkäänlaista turvallisuus- tai varautumisopetusta. Tuula Kekki pitää tilannetta hyvänä. –Tosi huippua, että aihetta on käsitelty kotonakin. Verkossa jaettu kyselytutkimus oli tosin kiinnostanut muita enemmän tiedostavia nuoria, jotka ovat olleet mukana vapaapalokuntatoiminnassa ja partiossa. Näissä harrastuksissa oppii paljon sellaisia taitoja, joita häiriötilanteissa tarvitaan, ja se myös näkyi tässä kyselyssä. Vastauksissa korostuu erityisesti tulipaloihin varautuminen. Yli 70 prosenttia vastaajista oli miettinyt, kuinka tulipalon sattuessa toimisi, sekä oli jo harjoitellut alkusammutusta ja pelastautumista. Vedenjakelukatkoksen aiheuttamia ongelmia tai sähkökatkon aikaista ruuan valmistusta on mietityttänyt tai harjoitellut alle puolta vastaajista. Vaikka kaikki eivät olleet vielä miettineet kuinka erilaisissa häiriötilanteissa käyttäytyisi, suurin osa vastaajista kertoo kuitenkin tietävänsä, mistä hankkii tietoa ja toimintaohjeita häiriötilanteessa. –On ilo nähdä, että nuorilla oli positiiviset käsitykset omasta selviytymisestään ilman sähköä. Ne ovat linjassa vanhemmalla kohderyhmällä tehtyjen tutkimusten kanssa, sanoo Kekki.