Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Vanhus- ja vammaisneuvoston kysely paljastaa vanhusten kaipaavan matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa

Merikarvian vanhus- ja vammaisneuvosto teki touko- kesäkuun 2018 aikana kansalaiskyselyn palvelutarpeesta ja sen riittävyydestä. Kyselylomakkeet jaettiin Wassan alueen asukkaille. Lisäksi lomakkeita oli saatavilla muun muassa kaupoissa ja terveysasemalla. Kyselyyn vastaajia oli kiitettävät 120 henkilöä. Vastaajista naisia oli suuri enemmistö eli 86 henkilöä. Vastaajien keski-ikä oli 69,7 vuotta. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa yksinäisyyden kokemista sekä tiedon saannin ja matalan kynnyksen kohtaamispaikan tarvetta. Noin kolmannes vastaajista koki itsensä yksinäiseksi. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa kaipasi 85 prosenttia. Tietokonetta käytti vastaajista noin puolet. Palveluista ja avustuksista tiedottamista toivottiin nykyistä enemmän. Tietokoneen avulla toimiminen on enenevässä määrin ainoa vaihtoehto saada asioitaan hoidetuksi. Ikääntyneistä osa ei itse osaa tai jaksa hakea neuvoa. Erilaisten tukien hakemiseen ja lomakkeiden täyttämiseen kaivataankin apua ja neuvoa. Tärkeimmäksi palvelutarpeeksi kyselyssä nousi matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Seuran, mielekkään tekemisen ja avun tarve näyttävät olevan tärkeimpiä toiveita, ja mitä iäkkäämmästä ihmisestä on kyse, sitä suurempaa roolia nämä näyttelevät. Aiempien tutkimusten mukaan eristäytyminen aiheuttaa toimintakyvyn laskua, masennusta ja muistamattomuutta, joka pahimmillaan vie kyvyn huolehtia itsestään. Tällaista epätoivottua kehitystä ehkäisemään palvelisi hyvin omassa kunnassa toimiva kohtaamispaikka erilaisin palveluin. Ihmisenä olemisen tarpeita ovat fysiologiset-, turvallisuuden-, yhteenkuuluvuuden sekä rakkauden-, arvonannon- ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Niin tärkeitä kuin ravinto ja henkilökohtainen hygienia ovatkin, ovat ne tarvehierarkiassamme vähempiarvoisia. Edellä mainitut tarpeet muuttuvat toki painotuksiltaan ikääntymisen myötä. Kun arkiaskareiden ja työn tuomat haasteet vähenevät, tulee nämä korvata mielekkäällä ja toimintakykyä tukevalla ja ylläpitävällä tavalla. Vipinää ja virikkeitä tarvitsevat kaikki, myös laitoksissa asuvat! Kyselyssä saatiin vastaajilta palautetta myös Porin perusturvan palveluista. Näihin tuloksiin palataan myöhemmin vielä kuluvan syksyn aikana. Kirjoittaja on Merikarvian vammais- ja vanhusneuvoston jäsen. "Noin kolmannes vastaajista koki itsensä yksinäiseksi.