Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Merikarvialle 3 -5 miljoonan euron investointi – Muoviporttiin uusi käsittelylaitos

Lassila & Tikanoja investoi Merikarvian muovinkierrätyslaitoksellaan Suomen oloissa moderneimpaan jätemuovin käsittelyteknologiaan. Investoinnin myötä laitoksen käsittelykapasiteetti kaksinkertaistuu 20 000 tonniin vuodessa, ja se pystyy käsittelemään entistä likaisempia ja hankalampia muovilaatuja. Merikarvialla sijaitseva kierrätyslaitos prosessoi erilaisia teollisuuden ylijäämä- ja hylkymateriaaleja sekä teollisuuden kuljetuslaatikoita uusioraaka-aineiksi. Tehdas valmistaa yli 100 erilaista uusiomuoviraetta, joita hyödynnetään pääosin kotimaisessa muoviteollisuudessa. –Puhtaat ja tasalaatuiset materiaalit palautuvat jo tänä päivänä hyvin uusiokäyttöön, mutta potentiaalia on vielä runsaasti. Ympäristö- ja ilmastotietoisuuden lisääntyessä kysyntä ekologiselle uusioraaka-aineelle kasvaa ja tavoitteena onkin saada yhä suurempi määrä muovista kiertoon, kertoo Lassila & Tikanojan Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Petri Salermo. On arvioitu, että 25-40 prosenttia Suomessa käytetystä muovista käytetään erilaisissa pakkauksissa ja neljännes rakentamisessa. Erityisesti kaupan alalla ja rakentamisessa syntyy valtavia määriä sellaista jätemuovia, jonka kierrättäminen on aiemmin ollut hankalaa sen likaisuuden vuoksi. Merikarvialle tehtävän investoinnin myötä käyttöön otettava uusi pesutekniikka mahdollistaa juurikin näiden muovien jalostamisen korkealaatuisiksi raaka-aineiksi kiertotalouden logiikan mukaisesti. Jatkossa laitoksen avulla voidaan myös edistää kotitalousmuovien uudelleenkäyttöä. Tavoitteena on, että uusi teknologia on käytössä kesällä 2019, mutta materiaalin vastaanotto voidaan aloittaa välittömästi. Tähän mennessä L&T on investoinut muovin kierrätykseen Merikarvialle yli 10 miljoonaa euroa, ja nyt toteutettava lisäinvestointi on noin 3-5 miljoonan suuruinen. Jatkossa kapasiteettia voidaan edelleen kasvattaa muovin talteenoton lisääntyessä. Suomessa syntyvä jätemuovi pitäisi pystyä palauttamaan entistä tehokkaammin kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi. Uusiomuovimarkkinan kasvattamiseksi tarvitaan entistä tarkempaa syntypaikkalajittelua, innovatiisia palvelu- ja teknologiaratkaisuja kierrätysketjuun sekä teollisia hyödyntämiskohteita. –Kotimaisen markkinan kasvattaminen luo pohjan uusille investoinneille ja työpaikoille. On myös järkevää ja vastuullista käsitellä ja hyödyntää muovit mahdollisimman lähellä syntypaikkaa, Salermo toteaa. Merikarvialle rakentuva uusi käsittelylaitos mahdollistaa osaltaan jatkuvasti kiristyvien kierrätystavoitteiden saavuttamisen. EU:n jätedirektiivi edellyttää, että vuonna 2025 muovipakkauksista pitäisi kierrättää 50 prosenttia ja 2030 55 prosenttia. Tällä hetkellä Suomessa kierrätykseen päätyy 27 prosenttia muovipakkauksista. –Parantamisen varaa on sekä yritys- että kotitalouspuolella ja kaikkien panosta tarvitaan. Muovia poltetaan tänä päivänä aivan liikaa sekajätteen joukossa, sanoo Salermo. Esimerkiksi yhdyskuntajätteestä noin puolet on edelleen lajittelematonta sekajätettä. Sen joukossa on arvioitu olevan jopa 200 000 tonnia muovia. –Tiedämme, että lajittelun vaivattomuus lisää huomattavasti lajittelumotivaatiota, minkä vuoksi kehitämme yritysasiakkaillemme jatkuvasti yhä toimivampia jätehuoltoratkaisuja. Koulutamme asiakkaidemme henkilöstöä ja pyrimme löytämään kuhunkin kohteeseen parhaat mahdolliset keräysvälineet, Petri Salermo kertoo. –Kunnilta toivoisimme avointa suhtautumista muovin erilliskeräyksen laajentamiseen kotitalouspuolella. Kierrätysyrityksillä on halu ja mahdollisuus luoda uusia asiakaslähtöisiä lajittelu- ja keräysratkaisuja, joita ei tulisi rajoittaa kunnallisilla määräyksillä, hän jatkaa. Tällä hetkellä L&T kerää kuluttajien pakkausmuovia Turussa, Hämeenlinnassa, Tuusulassa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Kiteellä, Oulussa, Kokkolassa ja Vaasassa. Mukaan ovat tulossa tai keräystä ainakin suunnittelevat mm. Kajaani, Lahti ja Tampere. –Tavoitteenamme on laajentaa kiinteistökohtaista muovinkeräystä ja saada miljoona suomalaista muovin erilliskeräyksen piiriin vuoteen 2020 mennessä, Salermo kertoo.