Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät Verotiedot

Miljoonainvestointi Tuorilaan – kysyntää jo ulkomaita myöten

Ensi kesänä Muoviportissa käytetään Suomen oloissa moderneinta jätemuovin käsittelyteknologiaa. Lassila & Tikanojan investoinnin myötä laitoksen käsittelykapasiteetti kaksinkertaistuu 20 000 tonniin vuodessa, ja se pystyy käsittelemään entistä likaisempia ja hankalampia muovilaatuja. Nykyisellään monien muovien kierrättäminen on ollut hankalaa niiden likaisuuden vuoksi. Merikarvialle tehtävän investoinnin myötä käyttöön otettava uusi pesutekniikka mahdollistaa näiden muovien jalostamisen raaka-aineiksi. Jatkossa laitoksen avulla voidaan myös edistää kotitalousmuovien uudelleenkäyttöä. Tavoitteena on, että uusi teknologia on käytössä ensi kesänä, mutta materiaalin vastaanotto ja välivarastointi on jo aloitettu. –Investointi on herättänyt paljon kysyntää ympäri Suomen. Kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut jopa Suomen rajojen ulkopuolelta, Lassila & Tikanojan Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Petri Salermo kertoo. Tähän mennessä L&T on investoinut muovin kierrätykseen Merikarvialle yli 10 miljoonaa euroa, ja nyt toteutettava lisäinvestointi on noin 3–5 miljoonan suuruinen. –Uutta hallia investointi ei vaadi. Uusi kierrätyslinjasto rakennetaan nykyisiin tiloihin. Tilajärjestelyjä laitoksessa uudistus toki vaatii, Salermo selittää. Entä tuoko investointi tehtaalle uusia työpaikkoja? –Uusien työpaikkojen määrästä ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta työ laitoksessa lisääntyy joka tapauksessa merkittävästi. Työpaikkojen lukumäärä tarkentuu, kun saadaan koneet käyntiin, Salermo sanoo. Merikarvialle rakentuva uusi käsittelylaitos mahdollistaa osaltaan jatkuvasti kiristyvien kierrätystavoitteiden saavuttamisen. EU:n jätedirektiivi edellyttää, että vuonna 2025 muovipakkauksista pitäisi kierrättää 50 prosenttia. Tällä hetkellä Suomessa kierrätykseen päätyy 27 prosenttia muovipakkauksista. –Parantamisen varaa on sekä yritys- että kotitalouspuolella ja kaikkien panosta tarvitaan. Muovia poltetaan tänä päivänä aivan liikaa sekajätteen joukossa. Esimerkiksi yhdyskuntajätteestä noin puolet on edelleen lajittelematonta sekajätettä. Sen joukossa on arvioitu olevan jopa 200 000 tonnia muovia. Tavoitteenamme on laajentaa kiinteistökohtaista muovinkeräystä ja saada miljoona suomalaista muovin erilliskeräyksen piiriin vuoteen 2020 mennessä, Salermo sanoo. Puhtaat ja tasalaatuiset materiaalit palautuvat jo tänä päivänä hyvin uusiokäyttöön, mutta potentiaalia on vielä runsaasti. Yksi syy muovin kierrätyksen vähäisyyteen on muovilaatujen moninaisuus. Muoviporttiin rakennettavan linjaston avulla näitä eri muovilaatuja pystytään käsittelemään. –Lajitteluvirheet ovat edelleen mahdollisia, ja ne vähentävät lopputuotteen arvoa, mutta näin kierrätetty muovi on kuitenkin käyttökelpoista. Kaikkein paras tilanne olisi tietysti se, että muovit olisivat valmiiksi lajiteltuja tullessaan laitokseen, Salermo toteaa. Suomessa syntyvä jätemuovi pitäisi Salermon mielestä pystyä palauttamaan entistä tehokkaammin kotimaisen teollisuuden raaka-aineeksi. –On järkevää ja vastuullista käsitellä ja hyödyntää muovit mahdollisimman lähellä syntypaikkaa. Tiedämme, että lajittelun vaivattomuus lisää huomattavasti lajittelumotivaatiota, minkä vuoksi kehitämme jatkuvasti yhä toimivampia jätehuoltoratkaisuja. Ympäristö- ja ilmastotietoisuuden lisääntyessä kysyntä ekologiselle uusioraaka-aineelle kasvaa. Salermo vetoaa myös muovituotteiden valmistajiin. –Jos valmistajat välttäisivät PVC:n käyttöä tuotteissaan, se helpottaisi jo paljon muovin kierrätystä, hän toteaa Merikarvialla sijaitseva kierrätyslaitos prosessoi erilaisia teollisuuden ylijäämä- ja hylkymateriaaleja sekä teollisuuden kuljetuslaatikoita uusioraaka-aineiksi. Tehdas valmistaa yli 100 erilaista uusiomuoviraetta, joita hyödynnetään pääosin kotimaisessa muoviteollisuudessa. On arvioitu, että 25–40 prosenttia Suomessa käytetystä muovista käytetään erilaisissa pakkauksissa ja neljännes rakentamisessa. Tällä hetkellä L&T kerää kuluttajien pakkausmuovia Turussa, Hämeenlinnassa, Tuusulassa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Kiteellä, Oulussa, Kokkolassa ja Vaasassa. Mukaan ovat tulossa tai keräystä ainakin suunnittelevat Kajaani, Lahti ja Tampere. "Uusien työpaikkojen määrästä ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta työ laitoksessa lisääntyy joka tapauksessa merkittävästi.