Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Mielipide: Iloa toimeliaisuudesta

MIELIPIDE Valtakunnallisen vanhustenviikon 7.–14. lokakuuta teemana on ”Iloa toimeliaisuudesta”. Teemaviikon kampanjalla Vanhustyön keskusliitto haluaa kiinnittää huomiota ikääntymiseen, iäkkäisiin ihmisiin ja heidän asemaansa yhteiskunnassa. Näinä päivinä käymme paljon keskustelua yksinäisyydestä ja yksinäisyyden torjumisesta. 75 vuotta täyttäneistä yksinäisyydestä kärsii yli kolmannes. Valitettavasti luku on aivan liian suuri. Mielestäni tämä on meidän kaikkien ongelma, johon pitäisi löytyä jokin ratkaisu. Yksinäisyyden on eräiden tutkimusten mukaan todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä sekä alentavan muistia. Tutkimuksen mukaan yksinäiset myös käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluja huomattavasti enemmän kuin muut ikäisensä. Myös Merikarvialla kesällä tehdyn asiakaskyselyn tuloksissa nousi esille yksinäisyys. Vastauksissa toivottiin yhteydenottoja ja käyntejä ikäihmisten luona. Olen miettinyt ratkaisuja ja toimintamalleja etsivään työhön, jotta kuntamme yksinäisiksi itsensä tuntevia ikäihmisiä löydettäisiin ja toisaalta vanhusväestön yksinäisyyttä voitaisiin mahdollisimman kattavasti ennakolta ehkäistä. Erityisen tärkeää olisi saada suoria yhteydenottoja niiltä, jotka kokevat olevansa yksinäisiä ja haluavat, että joku kävisi aina silloin tällöin tervehtimässä. Yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä yksinäisyyden torjunnassa haluaisin nostaa kylien ja pienen paikkakunnan yhteisöllisyyden, erityisesti kylätoimikuntien roolin kylissä. Mielestäni tässä olisi jokaiselle kylälle mietittävää pohdittaessa uusia toimintaideoita ja virkistystoimintaa kylien asukkaille. Jokaisella kylällä on omat vahvuutensa ja kyläläisten omista lähtökohdista ja toiveista voisi järjestää esimerkiksi yhteisiä käsityöiltoja, kahvihetkiä ym. sekä säännöllisiä tapahtumia, joihin kyläläiset voisivat kokoontua yhteen ja vaihtaa kuulumisiaan. Toimimalla yhdessä muiden kanssa koemme olevamme tarpeellisia ja arvostettuja - parhaimmillaan arvokkuus ja arvostus koetaan lähisuhteissa, vuorovaikutuksessa meille tärkeiden ihmisten kanssa. Toimeliaisuus kuvaa kaikkea sitä arjen toimintaa ja osallistumista, joka tuo iloa ja tarkoitusta elämäämme. Toimeliaisuuden ja yhteisöllisyyden tukemisella haluan korostaa sitä, että vanhuus, huolimatta ehkä monistakin elämään tulleista rajoituksista, voi olla iloinen asia ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa voimia ja turvallisuutta antavaa. Totuus on, että me kaikki eri-ikäiset ihmiset tarvitsemme toinen toisiamme, vaikka kuinka viihtyisimme myös yksinkin. Vuoden teeman tarkoituksena on myös herättää meidät ajattelemaan juuri heitä, joille toimeliaisuus tuntuu etäiseltä tai suorastaan mahdottomalta tavoitteelta. Mitä me voisimme tehdä sen hyväksi, että mahdoton olisi heillekin mahdollista? Kampanja huipentuu valtakunnalliseen iäkkäiden ulkoilupäivään torstaina 11. lokakuuta, jota vietetään vuosittain vanhustenviikolla. Kannustamme vanhus- ja vammaisneuvostona järjestöjä, päiväkoteja, kouluja, palvelutaloja ja muita yhteisöjä järjestämään eri-ikäisten yhteisiä kohtaamisia ulkona. Suunnitelkaa kevyesti ja toteuttakaa ennakkoluulottomasti tapahtumia, jotka tavalla tai toisella lisäävät eri-ikäisten ihmisten yhdessäoloa, erilaisuuden ymmärtämistä ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä. Toimintamalli on kehitetty yhdessä Emma & Elias, Eloisa ikä, Liikkuva koulu ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmien kanssa. Vanhustenviikolla järjestetään nyt neljättä kertaa juhlatilaisuus Merikarvian ja Siikaisten ikäihmisille yhteistyössä Siikaisten vanhusneuvoston kanssa - juhla on järjestetty vuorovuosin. Tänä vuonna juhlitaan Siikaisten nuorisoseurantalolla torstaina 11. lokakuuta kello 13 alkaen. Puhujavieraana on dosentti Matti Rintala, joka on lähtöisin Siikaisista. Olette kaikki tervetulleita juhlistamaan vanhustenviikkoa. Näillä ajatuksilla haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja iloista vanhustenviikkoa. Pidetään toisistamme huolta ja näytetään, että todella välitämme toinen toisistamme.