Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Etsivä auttaa paitsi nuoria, myös kollegoitaan: "Kartoitamme voimavaroja ja sitä, miten he nollaavat päivän"

Etsivä nuorisotyöntekijä Tiia Laine on nähnyt alaa aiempaa laajemmin tämän vuoden aikana. Hän työskentelee Satakunnan etsivän nuorisotyön koordinaattorina. Käytännössä hän on viime ajat kiertänyt maakuntaa tapaamassa muita etsiviä nuorisotyöntekijöitä. Hän myös perehdyttää osaltaan uusia työntekijöitä. Mukana on ollut myös Aluehallintoviraston uusi nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku . Keskusteluissa ylitse muiden ovat nousseet kaksi teemaa: nuorten oma huoli mielenterveys- ja päihdepalveluiden saavutettavuudesta sekä etsivien nuorisotyöntekijöiden työssä jaksaminen. Joka kunnalla on oma etsivä nuorisotyöntekijä, mutta järjestämistavat vaihtelevat; esimerkiksi Kankaanpään etsivät vastaavat koko Pohjois-Satakunnasta, kun taas muun muassa Porissa ja Raumalla työskentelee useampia työntekijöitä. –Koska moni tekee tätä työtä yksin, haluamme kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen. Käymme jokaisen kanssa läpi samat kysymykset. Myös etsivän nuorisotyön esimiehet on kutsuttu mukaan tapaamisiin. Etsivän ominaispiirre, Tiia Laine naurahtaa, kun häneltä kysyy, mikä saa etsivän nuorisotyöntekijän uupumaan työssään. –Etsivät ovat hyvällä tavalla ylisuorittajia. Koska he haluavat auttaa nuoria, he haalivat paljon töitä. Meidän pitää oppia rajaamaan työn määrää; sairauslomatilastot eivät ole huolestuttavat, mutta poissaolot pitää ennaltaehkäistä. Tilanne on muuttunut päälaelleen siitä, mitä se oli vielä joitain vuosia sitten. –Viisi vuotta sitten ongelma oli se, että työtehtävät piti rajata niin, etteivät muut tuputtaneet töitä, mitkä eivät etsiville nuorisotyöntekijöille kuuluneet. Koordinaattorin tehtävässä Tiia Laine auttaa kollegoitaan olemalla läsnä, ei vain tietopankki. –Esimerkiksi nyt kierroksella kartoitamme etsivien nuorisotyöntekijöiden voimavaroja ja sitä, miten he nollaavat päivän. Esimerkiksi Laine itse huolehtii omasta työssä jaksamisestaan ohjaamalla erilaisia liikuntaryhmiä muun muassa Harjavallassa. Nuorten ongelmista Tiia Laine nostaa esille yhden: hänen mukaansa paljon on puhuttu myös kognitiivisten taitojen puutteesta. –Ilman diagnooseja toisen asteen opinnot aloittavat eivät välttämättä kärsi motivaation puutteesta. Nuoret tarvitsevat varhaisempaa tukea, hän kertoo. Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan alueella nuorten keskuudessa lienee yksi huoli ylitse muiden. Kahdella viimeksi mainitulla paikkakunnalla murheena on palveluiden keskittyminen Harjavaltaan. –Se kismittää nuoria, mutta myös huoli siitä, jos palvelut siirtyvät esimerkiksi Poriin. Siksi nuoret ehkä hakeutuvat heikosti palvelujen piiriin, koska he tietävät, etteivät pysty lähtemään toiselle paikkakunnalle, Laine miettii. Asia näkyy etsivässä nuorisotyössä yhteydenottojen määränä. –Nuoret osaavat olla meihin yhteydessä helpommin kuin tarvitsemiinsa palveluihin. Etsivillä on hyvät kontaktit, mutta jonoille emme mekään voi mitään. Mutta tukea voimme antaa. Koordinaattorin työtehtävät ovat olleet mielenkiintoinen lisä omaan rooliin etsivänä nuorisotyöntekijänä Kokemäellä, Tiia Laine kertoo. –Edelleen prioriteetti numero yksi on auttaa oman kaupungin nuoria ja hoitaa perustyöni etsivänä. Laineen mukaan etsivä nuorisotyö on Satakunnassa tunnustetusti valtakunnallista kärkikastia. –Pienissä kunnissa on mahdollista joustaa, ja asiakasmäärät ovat pääasiassa maltilliset, hän pohtii. Ensi viikolla etsivä nuorisotyö lienee paljon esillä ainakin sosiaalisessa mediassa. Nuorisotyön viikolla #nuorenpuolella -kampanja avaa ovia nuorten työpajoille ja etsivän nuorisotyön arkeen. Valtakunnallisesti palvelut tavoittavat vuosittain yli 32 000 nuorta. Työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääviä nuoria arvioidaan olevan 96 000. "Nuoret osaavat olla meihin yhteydessä helpommin kuin tarvitsemiinsa palveluihin." Tiia Laine Etsivä nuorisotyöntekijä