Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Kankaanpään kaupunginarkkitehdille pyyhkeitä sivubisneksistä, joita kaupunki ei olisi pystynyt tarjoamaan: "Aiemmin luotu malli muuttui" – Mattila kaavoitti myös Merikarviaa

Kankaanpään kaupunginarkkitehti ja kaupunkisuunnittelukeskuksen johtaja Ilmari Mattila sai viime keväänä nuhteet toiminnastaan virkasuhteessa. Hallinnollinen seuraamus on virallisesti kirjattu kaupunginhallituksen pöytäkirjaan "vakavana keskusteluna", jonka jälkeen asia on loppuun käsitelty. Vakava keskustelu liittyi Mattilan yrityksen Merikarvian kunnan kanssa tekemään puitesopimukseen kaavoitussuunnittelusta. Puitesopimus on syntynyt sen jälkeen, kun Mattila oli kertonut kaupungin johdolle, että kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole resursseja myydä palveluja Merikarvialle. Kaupunginhallituksen esityksen valmistelijoiden mukaan Mattila ei ole tässä yhteydessä kertonut työnantajalleen omaa intressiään myydä palveluita oman yrityksensä kautta. Tämän johdosta Mattilan toimissa on olemassa intressiristiriita ja hän on rikkonut lojaliteettivelvoitetta. Asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa keväällä salaisena. Kankaanpään Seutu sai asiakirjat käsiinsä tietopyynnön jälkeen. Mattila itse pitää kurinpidollista seuraamusta kohtuuttomana. Hänen mukaansa hän on saanut tehdä kaavoituksiin liittyviä konsulttitöitä yrityksensä kautta viimeisen 20 vuoden ajan. Nyt tämä tapa toimia on muuttunut. Hän myös sanoo peruneensa puitesopimuksen Merikarvian kanssa heti, kun asiaan liittyvä ongelma nostettiin esille. –Malli on luotu jo aiempien kunnanjohtajien aikana. Nyt sitä muutettiin. Asia käytiin läpi ja tein tarvittavat muutokset. Mattila toteaa, että kaupunkisuunnittelukeskuksella ei olisi ollut resursseja tehdä virkatyönään Merikarvian tarvitsemaa kaavoitustyötä. Keskuksen resurssit ovat pienentyneet ja Kankaanpään vilkas kaavoitus on työllistänyt täysipäiväisesti. –En koe, että minun olisi pitänyt ne tehdä vapaa-ajallani ilman korvausta. Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää toteaa, että asia käytiin salaisena erheellisesti. –Tässä on ollut virheellinen laintulkinta. Hänen mielestään sanktio on perusteltu, koska viranhaltijalla on ollut intressiristiriita. –Hän toimii johtavassa asemassa ja asioiden esittelijänä. Se synnyttää esteellisyyden. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heidi Viljanen (sd.) toteaa, että asiaan oli puututtava, kun se kaupunginhallituksen tietoon tuli. –Kyseessähän on kilpaileva toiminta. Poliittiset päättäjät eivät Viljasen mukaan osanneet arvioida asian salaisuuden perusteita. –Tässä toivon esittelijöiltä jatkossa tarkkuutta. Nyt toimittiin väärin. Julkiset päätökset eivät vielä keskiviikkona olleet Kankaanpään kaupungin sivuilla yleisön nähtävillä. Kankaanpään Seudun saamien tietojen mukaan Mattila on tehnyt kaavoitustyötä yrityksensä kautta aiemminkin useassa eri kunnassa. Mattilan toimintaa kaupunkisuunnittelukeskuksen johtajana ja konsulttipalveluja tarjoavana yrittäjänä ei koeta ristiriitaiseksi. Merikarvian kunta on ostanut Mattilan yrityksen palveluita vauhdittaakseen omaa kaavoitustyötä. Syynä palveluiden ostamiseen muun muassa Mattilan yritykseltä on se, että Merikarvia ei ole saanut palveluita aluearkkitehtisopimuksen kautta. Kankaanpää ei ole enää pystynyt palveluita tarjoamaan. Kaupunginjohtaja Hatanpään mukaan Mattilan toiminta oli tuomittavaa siksi, että hänen yrityksensä teki puitesopimuksen kunnan kanssa, jolla oli sopimus myös Kankaanpään kanssa. Heidi Viljaselle Mattilan yrityksen aiemmin tekemät konsulttityöt Pohjois-Satakunnan alueella tulivat yllätyksenä. –Tämä tuli minulle ensimmäistä kertaa esille tässä kyseisessä tapauksessa.