Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Painopiste siirtyy tuulivoimasta aurinkoenergiaan – Tuorilasta osoitettiin tila tuotantoalueelle

Satakunnan vaihemaakuntakaavan uusin ehdotus siirtää maankäytön suunnittelun painopistettä tuulivoimasta aurinkoenergiaan. Kaava esittää uusia aurinkoenergian tuotantoalueiden kehittämisen kohdealueita, mutta uusia tuulivoimatuotannon alueita kaavaan ei ole merkitty. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheessa 2 aurinkoenergian tuotannon kehittämisen kohdealueita on 14, ja viimeisessä vaiheessa kohdealueeksi on merkitty myös Merikarvialla sijaitsevan Tuorilan itäpuoleinen alue. Kyseessä on asumaton ja osittain soinen alue Merikievarin takana sijaitsevassa metsässä. Aluksi Satakuntaliitto ei pitänyt aluetta sopivana juuri sen metsäisyyden vuoksi. –Merikarvian kunta oli kuitenkin asiassa aktiivinen ja nosti asian toistuvasti esiin. Pohdimme asiaa uudestaan, ja lopulta alueen valintaa puolsivat teollisuusalueen ja sähköaseman läheisyys sekä myös turvetuotantoalueen ja mahdollisesti myös kallionottoalueen läheisyys ja näiden mahdollistama jälkikäyttö, maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf sanoo. Satakunnan tavoitteena on käynnistää Suomessa ensimmäisten joukossa laajamittainen aurinkoenergian tuotanto ja osoittaa suunniteltujen tuulivoimatuotannon alueiden lisäksi myös bioenergiaterminaalien alueita. Satakuntaliitto tekeekin uraauurtavaa työtä aurinkoenergian tuotannon kaavoituksessa. Kaavoitusta varten Satakuntaliitto on teettänyt aurinkoenergiaselvityksen ja paikkatietoanalyysit, joita muutkin maakuntaliitot voivat käyttää aurinkoenergian tuotannon suunnitteluun. –Aurinkoenergian tuotantoalueelle ei ole aikaisemmin ollut edes kaavamerkintää, Roslöf toteaa. Merikarvian kunta pitää suunnitelmaa hyvänä. –Valtioneuvoston hyväksymät alueiden käyttötavoitteet tukevat uusiutuvan energian käyttöä. Tämä on otettu huomioon maakunnan kaavoitusprosessissa, ja Merikarvian kunta tukee suunnitelmaa. Hyväksytty kaava ei estä Tuorilan teollisuusalueen kehittymistä ja laajentumista, päinvastoin, se voi olla positiivinen vetovoimatekijä alueelle sijoittuville yrityksille, kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival sanoo. Kaava ohjaa alueen maankäytön suunnittelua tulevaisuudessa. Milloin sitten aurinkoenergian tuotantoalue nähdään Tuorilassa, jää arvoitukseksi. –Yhtään sopimusneuvottelua minkään yrityksen kanssa ei alueesta tässä vaiheessa ole käyty, kunnanjohtaja kertoo. Paikallinen yrittäjäyhdistys suhtautuu kaavaehdotukseen myönteisesti. –Kaikki yrittäminen Merikarvialla on hyvästä. Nykyisinhän tulee suosia vaihtoehtoisia energiantuotantomuotoja, kuten esimerkiksi tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa. Tuulivoima tosin on herättänyt paljon vastustusta alueen asukkaissa. Ehkäpä tämä aurinkoenergia saa suopeamman vastaanoton, Merikarvian Yrittäjien puheenjohtaja Päivi Heinonen arvelee. Maakunnassa eniten keskustelua ovat herättäneet kaavaehdotuksen turvetuotantoalueet. Erityisesti Ulvilan kaupungin alueella sijaitseva Haukisuota koskeva turvetuotannon aluevaraus sai paljon valituksia ja palautetta osakseen. Haukisuon turvetuotannon aluevaraus muutettiinkin saadun palautteen perusteella selvitysalueeksi. –Ihmiset olivat huolissaan siitä, kuinka turvetuotanto vaikuttaisi Sääksjärven veden laatuun. Järven asukkaat, virkistyskäyttäjät ja kalastajat ovat vastustaneet turvetuotantoa suolla, Susanna Roslöf kertoo. Lisäksi kaavaehdotuksesta poistettiin Ulvilan kaupungin alueella sijainnut Kivijärvensuon turvetuotantoalueen aluevaraus. Samoin kaavasta kuitenkin poistettiin Honkajoen Jussinkeidas. Honkajoen Kodesjoenkeitaan rajaus tarkistettiin vuonna 2013 myönnetyn ympäristöluvan mukaiseksi. Jämijärvellä puolestaan oltiin huolissaan kaavaan merkityistä maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Kaavan pelättiin vaikeuttavan yrittämistä alueella. –Merkintä muutettiin luonnosvaiheen jälkeen maisemallisesti tärkeiksi alueiksi ja suunnittelumääräystä supistettiin. Museoviranomaisen lausuntopyyntövelvoite poistettiin. Rajaus säilytettiin ennallaan. Jämijärven kunta on pitänyt ratkaisua hyvänä. Marraskuussa kaava asetetaan julkisesti nähtäville, ja tuolloin saamme sitten palautteen kuntalaisilta ja muilta osallisilta, Roslöf toteaa. Satakuntaliiton tavoitteena on, että kaava hyväksytään Satakuntaliiton maakuntavaltuustossa ensi vuonna. Satakuntaliitto järjestää marraskuussa Jämijärvellä, Raumalla ja Ulvilassa yleisötilaisuuksia, joissa kaavaehdotusta esitellään tarkemmin.