Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Eurovaalikone Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Merikarvia-seura haluaa vaalia Brändön varvia

MIELIPIDE Merikarvia-seura on kokouksissaan käsitellyt usein Krookan alueen kaavatilannetta nimenomaan alueen nimistön osalta. Pyydämme, oikeammin vaadimme tällä kertaa, että parhaillaan valmisteilla olevassa ns. Brändön kaavassa tutkittaisiin tarkoin myös Brändön entisen saaren kulttuurihistoriallisesti merkittävät arvot ja nimettäisiin paikkakunnalla tunnettu Brändön varvi sopivalla tavalla itse kaavaan vaikkapa kaavaan tulevaan viheralueeseen nimellä Varvipuisto tai Brändön varvipuisto tai Saarikoskipuisto taikka Ahlströmin purjealuspuisto. Kunnanhallituksella voi olla mielessään joku tätä parempikin nimiehdotus. Brändön saareen on rakennettu tieyhteys ja tien alitse virtaa ns. Norrbrändön sunti, jonka tarkoituksena on mm. estää Krookanlahden liiallinen rehevöityminen kierrättämällä vettä saaren ympärillä maankohoamisilmiökin muutokset huomioiden. Merikarvia-seura näkee, että ehdottamallamme tavalla tehdään kunniaa merkittävän purjehduskauden ajan merikarvialaisille puunveistäjille ja alusten osaaville taitajille. Merikarvia-seuran ja Merikarvia-lehden sivuilla on kirjoitettu paljon Brändön historiaa. Suurliikemies Antti Ahlström rakensi ensimmäiset purjealuksensa Veljekset, Lankosken ja Saarikosken juuri Brändön varvilla kuten hyvin tiedämme. Ja vielä muitakin aluksiaan... Pyydämme, että arvoisa kunnanhallitus ottaisi seuramme näkemyksen huomioon kaavaa muuttaessaan ja vahvistaessaan. Tälläkin Merikarvia-seura haluaa olla mukana vahvistamassa koko Krookan alueen sekä maisemallista että matkailullista merkitystä tämän päivän sekä kuntalaisille että matkailijoille ja matkailuyrittäjille.