Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Hyljekannat kasvavat yhä – vahingot kalastuselinkeinolle lisääntyneet

Luonnonvarakeskuksen mukaan hyljekannat ovat vahvistuneet huomattavasti 1990-luvulta lähtien. Samalla hylkeiden aiheuttamat vahingot kalastuselinkeinolle ovat lisääntyneet, sillä ne käyttävät kalanpyydyksissä ja kalakasvattamojen verkkokasseissa helposti saatavilla olevaa saalista ravintonaan. ELY-keskus ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät vuosittain tiedot kaupallisilta kalastajilta hylkeiden aiheuttamista saalisvahingoista. Luonnonvarakeskus (Luke) kerää tiedot kalanviljelijöiltä kalankasvatukselle merialueella aiheutuneista vahingoista. Suomen kaupallisen kalastuksen saalis merialueelta oli 155 miljoonaa kiloa vuonna 2017. Saaliin arvo kalastajille oli 36 miljoonaa euroa. Kokonaissaalis oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, mutta monien rannikolta kalastettavien lajien saaliit pienenivät muun muassa kalastuksen määrän vähenemisen seurauksena. Merialueella kaupallisesti kalastaneista noin 1300 kalastajasta runsas kolmannes ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä. Vahinkojen määräksi arvioitiin 90 tonnia vuonna 2017. Määrästä oli siikaa 30, silakkaa 15, lohta 13, kuhaa 10, taimenta kuusi, ahventa neljä, turskaa kolme, haukea kaksi ja muita lajeja seitsemän tonnia. Arvio hylkeiden vahingoittaman kalan määrästä oli 50 tonnia pienempi kuin vuonna 2016. Hylkeiden aiheuttamien saalisvahinkojen arvo oli 351 000 euroa. Arvo laskettiin kalastajille maksettujen arvonlisäverottomien keskihintojen perusteella. Saalisvahinkojen lisäksi hylkeet aiheuttivat kalastajille vahinkoja rikkomalla pyydyksiä 1980-luvun lopusta lähtien Itämeren hyljekanta on kasvanut 6-9 prosenttia vuodessa.