Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Brändöön kaavamuutokset nähtäville

Kunta suunnittelee muutoksia Brändön kaavoihin. Kaavamuutos koskee Brändöön keskialuetta, jossa on vielä voimassa vanha rakennuskaava. Kaava-alueen koko on 25 hehtaaria. Luonnosvaiheessa osayleiskaavaan on tehty muutoksia. Kaavan pohjoisosaan on lisätty matkailupalveluvaraus alueella jo toimivan kalastusmatkailuyrityksen tarpeisiin. Kaavasta on tältä osin poistettu pientaloaluevaraus. Kaavaselostuksen valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on täydennetty ja kaavaselostuksen perusteluja on täydennetty. Asemakaavaan tehtiin myös muutoksia. Saadun palautteen perusteella päädyttiin kaavaa laajentaa koskemaan koko Brändöön aluetta. Kaava-alueen pohjoisosaan osoitettiin uusi matkailupalvelujen aluevaraus olemassa olevan kalastusmatkailun tarpeisiin. Itärannan erillispientalotonttien rakennusaloja on tarkistettu maisemavaikutusten vähentämiseksi. Pohjoisosaan on osoitettu yksi uusi venevalkama-alue. Kaikille tonteille on osoitettu rantahuoneiden rakennusalat. Kortteliin 393 on osoitettu yksi uusi erillispientalon tontti ja sille oma venevalkama-alue. Campingalueen rakennusaloja ja korttelialueita on tarkennettu nykyisiä tarpeita vastaaviksi. Kortteleiden numerointia on tarkistettu kaavan eteläosan osalta. Osa tonteille osoitetuista ajoyhteyksistä on muutettu kaduiksi. Kaavaan on osoitettu kolme varaston rakennusalaa. Kalastusmuseon alueen määräykseen on lisätty ohjeistusta alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseksi. Molemmat suunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä kunnanvirastossa.