Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Posti ehdottaa valtiontukea maaseudun lehtien jakeluun

Postiala ja sanomalehdistö käyvät parhaillaan läpi rajua rakennemuutosta. Kirjeiden jakelumäärä Suomessa on puolittunut kymmenessä vuodessa ja painettujen sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut jo 1950-luvun tasolle. Posti jakaa kotitalouksiin päiväjakelussa keskimäärin vain 8 lähetystä viikossa. Seuraavina vuosina postin määrä vähenee yhä kiihtyvää tahtia kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon viestinnän digitalisoituessa. Posti on koonnut päättäjille ratkaisuehdotuksia, miten lehtien jakelu ja postin palvelut kuluttajille voidaan turvata myös lähitulevaisuudessa sekä miten kotimaisen paketti- ja logistiikkamarkkinan toimintaedellytyksiä tulisi vahvistaa kansainvälisen kilpailun lisääntyessä. Posti ehdottaa, että painettujen lehtien jakelua maaseudulla tuetaan määräaikaisella valtiontuella, mikä mahdollistaisi moniarvoisen tiedonvälityksen myös maaseudulla. Paperilehdillä on tulevina vuosina edelleen keskeinen rooli kansalaisten tiedonsaannin ja sananvapauden kannalta. –Valtio voisi tukea paperisten sanomalehtien jakelua järjestämällä julkisen kilpailutuksen sanomalehtien jakelusta eri jakeluoperaattorien kesken viestintäviraston määrittelemillä alueilla, joilla ei ole toteutettu kaupallisin ehdoin sovittua tilattujen sanomalehtien varhaisjakelua. Belgiassa ja Norjassa on toimivia esimerkkejä lehtien tukemisesta. Toisena vaihtoehtona valtio voisi tukea haja-asutusalueiden kannattamattomia jakeluita ostopalveluilla, ehdottaa Malinen. Suomi on tällä hetkellä Euroopan ainoita maita, jossa postin tai lehtien jakelua ei tueta valtion toimesta. EU sallii jäsenmaiden kansalliset toimenpiteet lehtien taloudellisen kestävyyden parantamiseksi. Suomessa sanomalehtien jakelua tuettiin vuoteen 1995 saakka. Suurimmillaan tuen määrä oli noin 60 miljoonaa euroa. Jakeluvolyymien raju lasku nostaa lehtien jakelun yksikkökustannukset kestämättömälle tasolle. Kirjeiden määrän vähentyessä osoitteelliset ja osoitteettomat lehtituotteet joutuvat kantamaan entistä suuremman osan jakeluverkon kustannuksista. Lehtien jakelu ei kuulu postilain soveltamisalaan, vaan se on täysin kaupallista liiketoimintaa. Harvaan asutuilla alueilla postinjakelun kustannukset ovat keskimäärin yli kaksi kertaa niin suuret kuin tiheään asutuilla alueilla – ja suurimmillaan kymmenkertaiset kaupunkeihin verrattuna. Ilman valtion jakelutukea joidenkin sanomalehtien toiminnan edellytykset maaseudulla uhkaavat kadota korkeiden jakelukustannusten vuoksi.