Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Yksityistielaki uudistui – entistä useampi tie pääsi avustusmahdollisuuksien piirin

Uudessa laissa on kaksi olennaista muutosta valtionavustuskriteereihin: vaatimukset yksityistien varren pysyvästi asutuista talouksista ja tien vähimmäispituudesta poistuivat. Näin avustusmahdollisuuksien piirissä olevien yksityisteiden määrä kasvaa, vaikka itse avustustoiminta säilyy pitkälti nykyisenkaltaisena. ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta yksityisteiden parantamishankkeisiin enintään 50 prosenttia hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuksista. Merkittävimmissä kohteissa, kuten siltojen parantamishankkeissa, avustusosuus voi olla enintään 75 prosenttia. Parantamishankkeeksi katsotaan rakentamiseksi luettava parannus, joten tien normaali kunnossapito ei kuulu avustusten piiriin. Avustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat hankkeen suunnittelusta, parantamistyön toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti tien liikennöitävyyden kannalta kriittisiin hankkeisiin, kuten siltojen korjauksiin, jotka ovat usein myös elinkeinoelämän kuljetusten ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeitä kohteita. Tänä vuonna harkinnanvaraista tukea on saatavissa koko maassa yhteensä 17 miljoonaa euroa. Valtionavustusta voidaan myöntää järjestäytyneelle yksityistielle eli tiellä tulee olla perustettuna toimiva tiekunta. Lisäksi tiekunnan tulee huolehtia sekä tiekuntaa että yksityistietä koskevien tietojen ajantasaisuudesta tietojärjestelmissä. Tiekunnan tulee ilmoittaa tiekuntaa koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja yksityistietä koskevat tietonsa Väyläviraston ylläpitämään kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad). Parantamishankkeen käynnistämisestä ja valtionavustuksen hakemisesta tulee päättää tiekunnan kokouksessa. Hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. On huomioitava, että siltahankkeissa tarvitaan aina pätevän silta-asiantuntijan laatimat suunnitelmat. ELY-keskuksen yksityistiesivuilta löytyvät myös ajantasaiset hakemuslomakkeet. Avustusta voi hakea ympäri vuoden keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskukselta, mutta hakemus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen hankkeen suunniteltua toteutusaikaa, mielellään edeltävän vuoden kesäkauden tai syksyn aikana. Sähköinen asiointi ja huolellisesti täytetty hakemus nopeuttavat käsittelyä.