Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Ammattiliitot ovat Suomen teollisuuspalkkasaajien hautaustoimisto

MIELIPIDE Metsästä poistetun puun sisältävä hiilenkiertoaika riippuu siitä, millainen tuote puusta tehdään. Kannattaa tarkastella, millaista tavaraa puusta tuotamme. Sen jälkeen, jos haluamme todellisuudessa ohjata hiilijalanjälkeä ilmastoystävällisempään ja kansantaloudellisesti ja työllisyyden kannalta parempaan suuntaan, voimme päättää, mihin meidän pitäisi lähteä.  Nyky-Suomen massateollisuus hallitsee koko metsäklusteria. Massateollisuuden suurimmat raakapuunsyöjät ovat kemiallinen selluloosa sekä mekaaninen massateollisuus. Ne eroavat hiilinielun kannalta aika lailla toisistaan. Sellunteon aikana, yli puolet puuainesmäärästä käytetään polttoaineena. Se on siis kehno lopputuote hiilen kiertoaikaan nähden. Massateollisuus pakottaa koko metsäklusterin palvelemaan sen tarpeita, eli tuottamaan haketta. Se on määrätietoisesti ohjannut metsäklusterin rakennetta siihen suuntaan, missä se nyt on.  Massateollisuus sallii vaneriteollisuuden olemassaolon, koska isot puut ovat massatuotannon kannalta riesa pihkaisuuden takia. Sahateollisuus on sen kaveri, koska sahat tuottavat enemmän pintahaketta kuin sahatavaraa ja ottavat samaten ei-toivotun sydänpuupiikin pois selluloosan kengästä. Sahat ovat massateollisuuden orjia. Niiden tarkoitus on tuottaa haketta, silloin kun sitä tarvitaan. Massateollisuuden markkinat ajavat ajoittain sahatavaratuotantoa maanis-depressiiviseen tilanteeseen.    Vaneritehtaiden ja sahojen ohella Suomessa on vain enää yksi lastulevytehdas, joka on massateollisuuden käskyvallan ulkopuolella. Muuta peruspuuteollisuuta ei enää ole olemassa. Viimeinen kuitulevytehdas myytiin Kiinaan. Wisawoodin puulevyt lopetettiin. Lockwood ajettiin ahdinkoon ja nurin. Syyt eivät olleet tuotteiden laatu eikä hinta. Eri levytuotantolaitokset tapettiin pois tai ajettiin nurin koska a) massateollisuus halusi massapuukilpailijat pois markkinoilta, b) päästä irti kalliista työvoimaa vaativista tuotannoista.  Ammattiliitot ovat Suomen teollisuuspalkkasaajien hautaustoimisto. He saivat aikaan, että kaikkialla automatisoitiin ja rationalisoitiin.   Sahatavaran, vanerin, kuitulevyn, ja puulevyjen eri loppukäyttökohteet mahdollistavat, että niihin sitoutunutta hiilivarastoa säilyy osittain kymmeniä, jopa satoja vuosia. Selluloosasta valmistetaan enimmäkseen lyhythiilikiertoajan tuotteita. WC-, talous-, pakkaus-, ja PC paperin elinaika on lyhyt ja ympäristöä kuormittava.  Massateollisuus on monopolisoinut puunkäyttöä. Se on se kateellinen jumala joka ei siedä, että muut käyttävät puuvarannot, vaikka olisi sekä työllisyyden, hiilinielun ja kansantalouden kannalta järkevämpi käyttää osa raaka-aineesta puulevyntekoon. Puulevyt sitovat puuhiiltä vuosikymmeniä. Amerikassa OSB-levyt ovat valloittaneet puutalorakentamisen alaa. Me tuomme sellaisia levyjä maahan.  Puute puulevyteollisuudesta ja selluteollisuuden ylimitoitettu hakkeentarve aiheuttavat sahoille ongelmia. Raaka-ainevirtojen rationalisointi on aiheuttanut sen, että sahalaitokset on ajan mittaan kehitetty haketehtaiksi, joiden olennaisin olemassaolon syy on unohdettu. Me emme enää tee sahatavaraa, jota markkinat haluavat, vaan sellaista tavaraa, joka sopii parhaiten massateollisuuden kustannustehokkuuslaskelmiin.  Ylituotanto aiheuttaa myös sen, että tukin hinta nousee silloin, kun valmistavaran hinta laskee. Rationalisoinnin aiheuttamat ongelmat tulevat esiin, vasta kun kysyntä supistuu. Kustannustehokkuudesta ei ole hyötyä, kun tavara jää varastoon tavaravalikoiman vinoutuman takia ja on mahdotonta lyhyessä ajassa adaptoida valtavat tuotantolaitokset muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Jos sellumarkkinat tästä supistuvat, joidenkin sahojen kohtalo on synkkä.     Sahatavara ja puusta tehdyt levyt ovat parhaat tuotteet hiilinielua ajatellen, mutta meiltä puuttuvat nykyään osittain sahat, jotka pystyvät tekemään oikeita sorttimentteja.  Kun joku poliitikko todistaa, että hän asuu puutalossa ja tulee ajamaan vero-ohjailun avulla puunkäyttöä myös muunlaiseen teollisuuslaitoksiin kun selluloosatehtaisiin, häntä tulen äänestämään. "Ylituotanto aiheuttaa myös sen, että tukin hinta nousee silloin, kun valmistavaran hinta laskee.