Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Omaishoidon tuki on yhteiskunnalle kannattavin vanhusteko

MIELIPIDE Suomessa omaishoito ei ole kovin yleistä, koska meillä on suhteellisen kattava palvelujärjestelmä. Kuitenkin noin 20 prosenttia auttaa läheistään, jotta he pystyvät asumaan kotona. Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitotilannetta, vaikka omaishoidon piirissä on vain noin 40 000 omaishoitosopimuksen tehnyttä hoitajaa. Satakunnassa vuonna 2018 oli noin 2 000 omaishoitajaa tuen piirissä. Omaishoidon tuki on yhteiskunnalle kannattavin vanhusteko. Ilman omaishoitoa kuntien terveydenhuolto romahtaisi, sillä hoidettavien määrä on suuri ja myönnetyistä määrärahoista tukea saavat henkilöt tarvitsevat eniten hoitoa ja huolenpitoa. Eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevilla henkilöillä on fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä, muistisairauksia sekä kroonisia sairauksia. Omaishoidon tuella tehdyn hoitotyön laskennallinen arvo on nykyisin noin 1,7 miljardia euroa ja omaishoidon tuen kustannukset ovat noin 450 miljoonaa euroa. Vanhuuden palvelumenot ovat tällä hetkellä yli 2 miljardia euroa vuodessa. Tästä voimme saada suuntaviittaa siihen kuinka paljon kuntien rahaa tätä arvokasta työtä tekevät ihmiset säästävät. Kansainväliset tutkimukset osoittavat dementiaa ja Alzheimeria sairastavilla: Hoidon kokonaismenot ovat noin 47 000 euroa/vuosi/hoidettava. Omaishoito kattoi 80–86 prosenttia menoista. Vastaavasti avohoidon palvelut ja asuminen muodostavat kustannuksista vain 6–8 prosenttia menoista. Omaishoitajien määrä kasvaa vuosittain ja uusien omaishoitajien aiheuttama säästö palvelumenoista vuonna 2018 oli 47 miljoonaa euroa ja tälle vuodelle on arvioitu kertyvän noin 59 miljoonan euron säästöt. Omaishoitoa on, kun ikäihminen asuu kotona ja omaiset huolehtivat hänestä päivittäin. Yksi omaishoitaja säästää yhteiskunnalle noin 20 000 euroa vuodessa. Mikäli vertaamme siihen, mitä ostettujen palveluiden piirissä olevan hoito maksaisi, tästä hoitomuodosta kertyy säästöä noin 3 miljardia euroa vuodessa. Satakunnassa on noin 2 000 omaishoitajaa, jotka saavat tukea ja tukipalveluja, mutta 13 000 omaishoitajaa, jotka eivät kuulu palveluiden piirin eivätkä saa tukea. Miten saamme nämä hoitajat palveluiden piiriin, jotta voimme auttaa heitä heidän raskaassa työssään uupumatta ja sairastumatta itse. Omaishoitajan työ on arvokasta ja se on työtä 24/7. Omaishoidettavista 67 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä – omaishoitajista 55 prosenttia on 65-vuotiaita. Noin viisi prosenttia hoidettavista on yli 75-vuotiaita. Monesti olen nähnyt työssäni omaishoitajia, jotka ovat lopen uupuneita tuodessaan omaistaan vuorohoitojaksolle ja kokevat siitä huonoa omaatuntoa. Useat omaishoitajat eivät kaikesta huolimatta halua tuoda omaistaan laitokseen, jotta saisivat huilata ja kerätä voimia. Tässä meillä on tulevaisuudessa haastetta. Miten ja millaista virikkeellistä palvelua meidän tulisi järjestää näille läheistään hoitaville ihmisille, että he jaksavat tehdä tuota arvokasta työtä. Omaishoidon saatavuuden määritelmät ja maksettavat palkkiot vaihtelevat eri puolella maata. Meidän tulee tehdä työtä sen eteen, että koko maassa – joka kunnassa ja kaupungissa – omaishoitajia kohdellaan tasa-arvoisesti ja maksetaan heille heidän työstään työnsä arvoinen korvaus.