Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Uusi apuväline rohkaisee liikkeelle – laitteella on kova hinta

Wassan päivätoimintaryhmä on ollut mukana hankkeessa, jossa on testattu uudenlaisten liikuntalaattojen käyttöä kuntouttamisessa. Lähihoitajat Noora Heinonen ja Heidi Tarkkio ovat ohjanneet kerran viikossa ikäihmisten ryhmää Wassalla. Lisäksi kuntoutusta on kokeiltu kotihoidon asiakkaiden kotona. –Olen nyt rohkeampi liikkumaan ja uskallan kävellä kotona ilman rollaattorin tukea, Liisa Veneranta kertoi kokemuksistaan ryhmässä. Testienkin mukaan ikäihmisten lihasvoimat ja tasapaino oli parantunut, vaikka kuntoutusta oli tarjottu vain kerran viikossa. Liikuntalaatat olivat rohkaisseet asiakkaita liikkumaan aikaisempaa enemmän ja toimimaan entistä itsenäisemmin kodissaan. Samalla heidän itseluottamuksensa oli parantunut. –Erityisesti istumasta seisomaan nousemisessa oli tapahtunut kehitystä. Kyselyissä moni kertoo saavansa nyt sukan paremmin jalkaan eikä pelkää kaatumista yhtä paljon kuin ennen, projektipäällikkö Krista Toivanen sanoi. Palautteen perusteella peli on vaikuttanut mielialaankin. Ikäihmiset kertovat saaneensa pelaamisesta mielenvirkeyttä ja piristystä. Moto Tiles -liikuntalaattojen kokeilu on osa Sataedun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun Kotikunto – Kuntoutusmallien kehittäminen ja innovointi liikuntalaattojen avulla -hanketta. Hanke on Satakuntaliiton rahoittama AIKO-hanke. Liikuntalaatat ovat nykyteknologiaan perustuva älylaite motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseen. Tanskassa kehitettyä peliä pelataan koskettamalla jalalla laattoja, joissa on kosketusanturi. Laatat voi asettaa lattialle haluttuun järjestykseen. Kun kaikki laatat on kytketty päälle, käynnistetään MOTO App -ohjelma tabletilta ja valitaan peli. Myös käyttäjien pelituloksia ja kehitystä voidaan laitteen avulla seurata. Hankkeen yhteydessä lähihoitajat ovat saaneet Ikäinstituutin tarjoaman kunnonhoitajakoulutuksen. –Peli on ollut kiva lisä työhömme. Olen huomannut, että asiakkaatkin oikein odottavat pääsevänsä pelaamaan. Työaikaamme on varattu aikaa tähän kuntoutukseen. Tätä ei tarvitse tehdä kiireellä muiden töiden ohella, Noora Heinonen kertoi. Laattojen on havaittu parantavan hoitajien ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. –Liikuntalaatat ovat uudenlainen työkalu yhteiseen toimintaan. Yhdessä tekeminen, kannustus, onnistumisen ilo, oppiminen ja tietenkin pelillisyyden tuoma kisailu vaikuttavat niin psykososiaaliseen kuin fyysiseen toimintakykyyn positiivisesti, Toivanen kuvaili. Liikuntalaattojen käyttöönotossa lähihoitajat toimivat alkuun yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. Kotihoidon fysioterapeutti on mukana testauksissa, harjoittelun suunnittelussa ja ohjauksessa. Tavoitteena on, että liikuntalaattaharjoittelu otetaan jatkossa käyttöön kotihoidossa, mutta liikuntalaatoilla on hintansa. Yhden laattasarjan hinta on 6000 euroa. Lähihoitajat ovat jo olleet yhteydessä paikallisiin yhdistyksiin, josko nämä osallistuisivat laattojen hankintaan. Liikuntalaattojen hankintaa esitetään myös Porin perusturvalle. –Esitämme pelin hankkimista johtoryhmälle, mutta sen läpimenosta ei luonnollisesti ole varmuutta, vanhuspalveluiden päällikkö Taina Weckström kertoi. Fysioterapeutti Olli Kaipio pitää järkevänä, että liikuntalaatat otettaisiin käyttöön myös lasten kuntoutuksessa. –Hankinta on sen verran kallis, että jos se toteutuu, se tulisi saada tehokkaaseen käyttöön. Liikuntalaatat sopivat erinomaisesti myös esimerkiksi lasten motoristen taitojen kehittämiseen, Kaipio arvioi. "Olen nyt rohkeampi liikkumaan ja uskallan kävellä kotona ilman rollaattorin tukea. Liisa Veneranta