Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Vaihemaakuntakaavaan 19 muistutusta – Merikarvia haluaa aurinkoenergian tuotantoalueen myös Kirrinnevalle

Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti maanantaina 18.3.2019 hyväksyä vastineet Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheesta 2 annettuihin muistutuksiin. Määräaikaan mennessä Satakuntaliittoon toimitettiin 19 muistutusta, joista kuudessa ei ollut kaavasta huomautettavaa. Muistutuksissa esitettiin yhden uuden aurinkoenergian tuotannon kehittämisalueen osoittamista Merikarvialle ja uusien terminaalitoimintojen alueiden lisäämistä Merikarvialle ja Euraan. Yksi aurinkoenergian tuotantoalue on jo merkitty vaihemaakuntakaavaan Tuorilaan VT8:n itäpuolelle. Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival kertoo, että uudeksi aurinkoenergiatuotantoalueeksi on esitetty Kirrinevan turvealuetta. Ajankohtaista hanke on siinä vaiheessa, kun turvetuotanto alueella lakkaa. Terminaalitoiminnoilla tarkoitetaan puupohjaisten raaka-aineiden, kuten risujen, kantojen sekä muiden energiahakkeeksi menevien raaka-aineiden käsittely-, varastointi ja kuormaustoimintaa. Tällaista aluetta ollaan perustamassa Siikaistentien varteen Airoksen alueelle, kunnan omistamalle metsäalueelle. Satakuntaliitto on neuvotteluissa näyttänyt Merikaravian suunnitelmille vihreää valoa. Ne tullaan lopullisesti huomioimaan varsinaisen maakuntakaavan valmisteluvaiheessa. Muiden kuntien muistutuksissa nousi esiin kriittinen suhtautuminen turvetuotannon alueisiin vesistö- ja ilmastovaikutusten näkökulmasta. Yhdessä muistutuksessa puolestaan todettiin, että turvetuotannon alueita ei ole osoitettu riittävästi. Muistutuksissa korostettiin myös kulttuuriympäristön ja luonnontilaisten alueiden säilyttämistä ja vaalimista. Tavoitteena on, että kaava valmistuu kevään aikana ja Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan toukokuussa 2019. Kaavan luonnostelu alkoi vuonna 2014.