Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Merikarvialla ei vielä tiedetä, moniko uudisti jätevesijärjestelmänsä – Uutta määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla

Ympäristönsuojelulain muutos, joka koski haja-asutuksen jätevesien käsittelyä sekä Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, tulivat voimaan keväällä 2017. Tämä tarkoitti sitä, että ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen oli kunnostettava jätevesijärjestelmänsä lokakuun loppuun mennessä, jos kiinteistö sijaitsee alle 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella. Merikarvialla sijaitsee useita kiinteistöjä erityisesti meren rannalla, joita kunnostusvelvoite koskee. Noudattivatko kiinteistönomistajat uutta määräystä, siitä ei ole varmaa tietoa. Jätevesijärjestelmän kunnostuksesta tehdään kunnan rakennusviranomaiselle toimenpidelupahakemus. Ilmoitukset käsittelee rakennusvalvontaviranomainen. Ympäristönsuojeluviranomaisella ei toistaiseksi ole tietoa, kuinka monella kiinteistöllä kunnostuksia on tehty, kertoo ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristöpalveluista. PoSassa on tehty selvitystä kiinteistöistä, jotka sijaitsevat alle sadan metrin päässä vesistöstä, merestä tai pohjavesialueella. Selvitystyö on vielä osittain kesken ja kunhan saamme rakennusvalvontaviranomaisilta tiedon toteutuneista kunnostuksista, pystymme arvioimaan kuinka monella kiinteistöllä on edelleen tarve kunnostaa jätevesijärjestelmänsä lain vaatimalla tavalla, Jyräkoski jatkaa. Merikarvian kunnan rakennusvalvonta ei saa annettua tarkkaa tietoa jätevesijärjestelmien uudistustöiden määrästä nopeasti, vaan se vaatisi lupien läpikäymistä. Jätevesijärjestelmiä on uudistettu niin erillisinä hankkeina kuin muiden toimenpiteiden yhteydessä kuten vapaa-ajan asunnon laajennuksien yhteydessä. Tästä syystä emme valitettavasti saa järjestelmästämme tilastoa uudistettujen jätevesijärjestelmien lukumäärästä, rakennustarkastaja Leena Penttilä kertoo. Hän toteaa kuitenkin, että uusi asetus lisäsi kiirettä muutenkin kiireisenä aikana rakennusvalvonnassa, sillä yhteydenottoja tuli todella paljon. Monen kohdalla voitiin todeta nykyisten järjestelmien olevan riittävät, mutta kyllä monelle asetus toi myös velvoitteen päivittää järjestelmää. Vastaan tuli myös joitakin harmillisia tapauksia, joissa järjestelmä oli aikoinaan tehty ilman vaadittua toimenpidelupaa tarkoituksena hoitaa jätevesien käsittely kuntoon, mutta toteutus ei ollutkaan määräysten mukainen. Näissä tapauksissa olisi kiinteistön omistaja säästynyt turhilta kustannuksilta, kun olisi hakenut tarvittavat luvat aikoinaan ajallaan ja järjestelmä olisi kerralla tehty määräysten mukaisesti, Penttilä arvioi. Rakennustarkastaja uskoo, että usealla kiinteistönomistajalla on järjestelmä vielä päivittämättä kuntoon, koska Merikarvialla niin moni kiinteistö on ympäristönsuojelulain määrittämällä alueella eli alle 100 metrin päässä rannasta, jolla nykyiset perustason puhdistusvaatimukset tulisi nyt täyttää. Asian valvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaiselle eli PoSalle. PoSan ympäristöpalvelut hoitavat kuuden kunnan alueella ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä. Ympäristönsuojeluviranomaisen rooli haja-asutusalueiden jätevesien osalta on muun muassa valvonta ja mahdollisesta määräaikaisesta poikkeamisluvasta päättäminen koskien jätevesijärjestelmän korjausvelvoitetta. Se, että kiinteistön omistaja ei ole kunnostanut jätevesijärjestelmää, ei vielä johda sanktioihin. Jos valvonnan yhteydessä tulee ilmi, ettei jätevesijärjestelmä ole riittävä eikä kiinteistön omistaja kehotuksesta huolimatta huolehdi sitä kuntoon, ympäristönsuojeluviranomainen voi tehostaa määräystä esimerkiksi uhkasakolla, Jaana Jyräkoski sanoo. Merikarvialla viemäriverkostoa on rakennettu laajalti ympäri kuntaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla on edelleen kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon. "Ympäristönsuojeluviranomainen voi tehostaa määräystä esimerkiksi uhkasakolla. Jaana Jyräkoski ympäristötarkastaja Suomessa jätevesien käsittelyn vaatimuksia on veivattu moneen kertaan. Alkuperäinen jätevesiasetus tuli voimaan 2004, mutta sen määräyksiä pidettiin kohtuuttomina. Kohtuullistettu laki tuli voimaan vuonna 2011, mutta sitäkin pidettiin osin ylitiukkana. Vuonna 2016 hyväksyttiin kohtuullistettu versio aiemmasta, joka astui voimaan vuonna 2017. Tiukemmat määräykset koskevat vain kiinteistöjä, jotka sijaitsevat alle sadan metrin päässä vesistöstä tai muuten herkästä alueesta, esimerkiksi pohjavesialueesta.