Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Eläkeliiton Satakunnan piirin kannanotto: Vanhusten hoivapalvelut on toteutettava laatu edellä

KANNANOTTO Eläkeliiton Satakunnan piiri vaatii, että kaikille suomalaisille on taattava turvallinen ja arvokas vanhuus. – Jokainen meistä on joskus vanhus. Eri ikäisten suomalaisten on voitava luottaa siihen, että hoivapalvelut vastaavat yksilöllisiä tarpeita, ovat laadukkaita ja että toiminnalla on riittävät edellytykset, kannanotossa todetaan. Myös kotihoidon palveluiden resurssien riittävyyteen sekä palveluprosessien jatkuvuuteen ja laadukkuuteen tulee kiinnittää enenevässä määrin huomiota. – Lisäykset hoitajien määriin eivät kuitenkaan saa vaarantaa muiden hoivapalveluiden resursseja. Ikääntyneiden monimuotoisia ja itsenäisyyttä tukevia asumisen ratkaisuja tulee edistää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi panostuksia korjaus- ja hissiavustuksiin. Palveluiden kilpailuttaminen on tehtävä laatu edellä. Satakunnan piiri vaatii tehokkaita seuraamuksia niille palveluntuottajille, jotka laiminlyövät sopimuksia tai rikkovat lakia. Ilmoitusvelvollisuutta havaituista epäkohdista on kehitettävä sujuvammaksi. Jokaiseen laiminlyöntiin, jossa vaarannetaan jonkun terveys ja turvallisuus, tulee puuttua heti. Viranomaisvalvontaa on kehitettävä. Piirikokous korostaa kuntien tehtävää valvojana. Valvonnan tuloksista ja hoivapalveluja koskevista tutkimuksista on kerrottava avoimesti. – Asiakkaiden, omaisten ja muiden kansalaisten tulee saada luotettavaa tietoa sekä julkisten että yksityisten palvelujen laadusta, eläkeliittolaiset korostavat. Kuntien on vahvistettava vanhusneuvostojen asemaa ikäihmisten asiantuntijana. Niitä on aidosti kuunneltava kuntien vanhuspalveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Vanhuspalveluissa tarvitaan taloudellisten edellytysten ohella ammattitaitoista henkilökuntaa ja hyvää johtamista. Henkilökunnan osaamista tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Vuonna 2020 yli 65-vuotiaita ennustetaan olevan lähes 1,3 miljoonaa eli jo joka viides väestöstä. Vuonna 2030 eläkeikäisiä on jo lähes 1,5 miljoonaa henkeä. Tuolloin on yli 65-vuotiaiden osuus väestöstämme yli neljäsosa (25,6%). Satakunnan alueella vastaavan osuuden vuonna 2030 arvioidaan olevan peräti 29,3%. Vanhuspalveluiden tilaan on puututtava nyt heti, sillä muutos on nopea. Heimo Hanhilahti Eläkeliiton Satakunnan piirin puheenjohtaja Ulla Pelto-Piri Piirin toiminnanjohtaja