Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Pori ja Merikarvia hakevat kunnostuslupaa Uksjoelle yhdessä – Kyseessä yleinen etu

Porin kaupunki ja Merikarvian kunta hakevat Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Uskjoen kalataloudelliseen kunnostamiseen. Luvanhakijoina ovat kunnat, koska hankkeen katsotaan edistävän yleistä etua. Puro sijaitsee aivan kuntien rajalla. Kalojen poikastuotannon kannalta Uksjoen tekee kiinnostavaksi se, että se on suoraan mereen laskeva puro, jossa ei ole mitään nousuesteitä. Hankkeen tarkoituksena on parantaa vaelluskalojen, lähinnä meritaimenen lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia Uksjoessa. Hanke toteutetaan niin, että se ei vaikuta vesistöön liittyviin muihin intresseihin, kuten Uksjoen käyttöön maankuivatukseen. Työ aiotaan toteuttaa enimmäkseen talkoilla tehtävänä käsityönä. Siitä johtuen työ jaksottuu usean vuoden ajalle. Pääosin työt on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2022, mutta pientä korjailua ja kunnossapitoa voidaan suorittaa myöhemminkin. Merikarvian kunta korosti omassa päätöksessään, että kunta ei miltään osin osallistu kunnostuksen toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kunnat hakevat kunnostusoikeutta kaikille niille alueille, joissa kunnostusta on tarkoitus tehdä. Suunnitellut kunnostuskohteet ovat: eteläisen Rantatien silta, Viitalankoski eli Prinssikoski, Tukkikoski, Korkeakoski, Marakoski ja Pajakoski. Purosta nostetut kivet palautetaan jokeen. Kutusoraikkoihin tarvittavaa materiaalia tuodaan muualta. Alueen maanomistajien kanta kunnostussuunnitelmaan vaihtelee. Osa maanomistajista sekä ojitusyhteisön toimitsijat suhtautuvat hankkeeseen kielteisesti. Kunnostuksen toteuttamiseksi joudutaan liikkumaan yksityisten omistamilla ranta-alueella. Kunnostus tehdään kuitenkin aiheuttamatta haittaa maanomistajille. Uksjoki on noin kymmenen kilometriä pitkä puro, joka yhdistää Uksjärven ja siihen laskevat kaksi pienempää järveä mereen. Uksjoelle tehtiin mittava perkaus 1960-luvun alussa. Vuonna 2010–11 paikallinen ojitusyhtiö peruskorjasi uoman sen jälkeen, kun purolle oli tehty kalataloudellisen kunnostuksen yleissuunnitelma vuonna 2008. Uksojokeen on vuodesta 2013 lähtien istutettu meritaimenen poikasia. Vuonna 2015 tehdyssä sähkökalastuksessa todettiin taimenenpoikasten selvinneen purossa hyvin. Muita havaittuja kaloja ovat hauki, ahven, kolmipiikki, kuore ja harjus. Purossa elää myös nahkiaisia ja rapuja.