Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Tuulivoimaloiden keskiäänitaso ei kerro totuutta

MIELIPIDE Tuulivoimamelun terveyshaitoista käydään kiivasta väittelyä. Tuulivoimayhtiöiden mukaan melumallinnukset on tehty ohjeiden mukaisesti. Asukkaat taas valittavat tuulivoimaloiden melusta, varsinkin yöaikaisesta, jopa siinä määrin, että jo kymmeniä perheitä Suomessa on joutunut pahojen terveyshaittojen takia lähtemään pakoon kodeistaan. Konsulttien tekemistä melumallinnuksista paljastuu yhä suurempia kysymysmerkkejä: miksi aivan samasta voimalatyypistä melupäästöt vaihtelevat eri alueilla, riippuen siitä kuinka lähelle asutusta voimaloita halutaan ujuttaa? Kansalaisten keskuudessa on herännyt epäilystä ja ihmettelyä. Miten se olikaan autotehtaiden mittaamien päästöjen kanssa…? Tuulivoimayhtiöiden mukaan tarkkoja melupäästötietoja ei voi antaa, ”koska ne ovat liikesalaisuuksia”. Viranomaisohjeet taas noudattavat vanhaan tapaan ”keskiäänitasoja”, joita on noudatettu jo ennen suurten tuulivoimaloiden rakentamista. Eli esimerkiksi keskimääräinen ulkomelutaso ei saa ylittää 40 desibeliä yöaikaan klo 22-7 asuntojen ulkopuolella. Valitettavasti Suomeen rakennettavat, viisi kertaa muiden maiden myllyjä suuremmat, Euroopan korkeimmat tuulivoimalat eivät tuota ”keskiääniä”. Niiden matala, seinien läpi tuleva, öinen Hornet-jyminä pitää asukkaat hereillä, vaimentuen välillä hiljaisemmaksi suihkinaksi, alkaen taas uudelleen. Tämän voi todistaa meistä jokainen, joka on edes muutamia kertoja käynyt kuuntelemassa suurten tuulivoimaloiden melua, erityisesti yöaikaan. Kokonaan oma lukunsa on se, että tuulivoimahankkeiden melumallinnuksissa on ollut tapana käyttää liian alhaisia lähtöarvoja. Selvitykset tehdään virheellisesti joko tahallaan tai asiantuntemattomuudesta johtuen. Tuulivoimarakentamisessa on jätetty kokonaan huomiotta kuulokynnyksen alapuolelle jäävän infraäänimelun paineenvaihtelu. Infraäänipulssien sekunnin välein korvan tärykalvoon ja myös koko kehoon kohdistuva paineaallon vaihtelu suurista tuulivoimaloista ulottuu jopa kymmenien kilometrien päähän, kuten mittauksilla Suomessakin on osoitettu. Siihen saakka kunnes saadaan lisää riippumatonta tutkittua tietoa tuulivoimaloiden melun vaikutuksista ihmisten terveyteen, tulee suurten tuulivoimaloiden rakentaminen pysäyttää. Meillä ei ole mitään kiirettä niiden rakentamisen kanssa, koska Suomi on nyt jo ylittänyt ns. uusiutuvan energian päästötavoitteensa. On otettava huomioon teollisen tuulivoimarakentamisen kaikki ympäristöhaitat. Mistä löytyy edes yksi vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus, jossa olisi osoitettu valtavilla verorahoilla tuetun tuulivoiman kustannusvaikuttavuus, mukaan lukien terveys- ja ympäristöhaitat? Kalevi Nikula Puheenjohtaja, FM Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry