Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

SK:n kysely: Näin kunnissa pääsee päivähoitoon, täällä on tilaa – Siikaisissa muutama paikka vapaana

Satakunnan Kansa kyseli kaikilta maakunnan kunnilta, miten ne järjestävät päivähoitonsa. Katso listauksesta, mikä on tilanne omassa kunnassasi. Eura Päiväkoteja: 6 kunnallista (1-5 ryhmän yksiköitä), 2 yksityistä. Vapaana yksittäisiä paikkoja. Perhepäivähoitajia: 14, 53 lasta. ”Joillakin kunnan alueilla vaaditaan enemmän järjestelyä. Tässä vaiheessa vuotta ei voi valikoida varhaiskasvatuspaikkaa. Jonkun tarve aina vähenee, joku jää kokonaan pois”. Eurajoki Päiväkoteja: 3 kunnallista (+2 satelliittiryhmää), 1 yksityinen, yhteensä 250 lasta. 2020 Luvialle vuokratiloihin uusi 21-paikkainen yksikkö runsaan kysynnän takia. Päiväkodeissa ryhmät todellisten tarpeiden mukaan. Yksittäisiä paikkoja vapaina. 2 ryhmäperhepäiväkotia, joissa nyt 30 lasta. Perhepäivähoitajia: 30, lapsia 105. Yksittäisiä paikkoja vapaana. ”Kaikki päiväkotipaikat kysyttyjä. Pyrimme, että paikka on lähialueella, mutta emme voi taata sitä. Jos ei löydy halutusta päiväkodista, paikka järjestetään huoltajien kanssa neuvotellen. Kuunariin tunkua”. Harjavalta Päiväkoteja: 3 kunnallista: Joenranta 110 (4-6 v.), Kaleva 52 (1-4 v.), Pohjoisrannan vuoropäiväkoti 65 (0-6 v., kirjoille vuorohoitoisuuden takia noin 80). Ei varsinaisia vapaita paikkoja. Puskurina satelliittiryhmä, toimii tarvittavan ajan täydentävänä hoitopaikkana. Perhepäivähoitajia: 10, noin 40 lasta (1-5 v.) Akuutissa tarpeessa paikka löytyy viikossa tai sen alle. ”Kiireettömänä toivomansa paikan saavat pääosin kaikki. Jos on jonoa, se jakautuu varhaiskasvatuksen linjauksien takia: tietyn- ikäiset lapset tiettyyn yksikköön, vuorohoitolapset toiseen”. Honkajoki Päiväkoteja: 1, 56 paikkaa. Pienten ryhmä täynnä, isompien ryhmässä 4 paikkaa vapaana, keskimmäisessä ryhmässä vapaana 8 paikkaa. Perhepäivähoitajia: Päiväkodin ryhmiksessä 2 (10 lasta, vuorotellen), kotona hoitavia ei ole. ”Pienessä kunnassa on joustoa paikkojen määrässä, nytkään päiväkoti ei ole täynnä. Lapset kasvavat ja siirtyvät päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen”. Huittinen Päiväkoteja: 4 kunnallista, 1 yksityinen. Päiväkotipaikat täynnä. Perhepäivähoitajia: 17, joista 4 määräaikaista + 4 yksityistä, lapsia 71. Kaikki paikat täynnä, yhdellä hoitajalla joka toinen viikko vapaa. ”Akuuttiin tarpeeseen ei löydy paikkaa kaikilta alueilta. Kaikkia toiveita emme pysty toteuttamaan. Kysyntää juuri nyt Huvikummun päiväkodista. Palkkaamme määräaikaisia perhepäivähoitajia tai ostamme palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, jos paikat uhkaavat täyttyä”. Jämijärvi Päiväkoteja: 1 kunnallinen, 24 paikkaa (0-5 v.), Tuohikontin toimipiste 24 (0-5 v. vuorohoito) sekä Tykköön esiopetuksen toimipiste (täydentävä varhaiskasvatus esikoululaisille ja 1-2 luokkalaisten aamu/iltapäivätoiminta). Perhepäivähoitajia: 3, joista yksi kunnallinen. Ei vapaita paikkoja. ”Paikka on järjestynyt kaikille, välttämättä sitä ei voi valita. Yleensä vastattu alle 4 kk:n”. Kankaanpää Päiväkoteja: 6 kunnallista, osassa useampia ryhmiä tai etäyksiköitä, 2 yksityistä. Perhepäivähoitajia: 19. ”Perheiden toiveita varhaiskasvatuspaikassa pyritään ottamaan huomioon vallitsevan paikkatilanteen mukaan.” Karvia Päiväkoteja: 1 kunnallinen, 1 ryhmäperhepäiväkoti. Päiväkodissa 24 lapsen ryhmä (3-5v), 16 lapsen ryhmä (3-5v) ja 12 lapsen ryhmä (0-3v). Paikkoja yhteensä 52. Päiväkodissa kaikki paikat täynnä.Ryhmäperhepäiväkoti on 12 lapsen ryhmä (0-5v), yksi kokopäiväpaikka vapaana. Perhepäivähoitajia: Ei yhtään. ”Tähän mennessä kaikille löytynyt paikka. Ratkaisua mietitään tilannekohtaisesti, kaikki vaihtoehdot huomioiden.” Kokemäki Päiväkoteja: 3 kunnallista, joista yksi Kauvatsalla. Tulkkilan päiväkoti: kaksi 2-5 v. ryhmää (42 paikkaa). Erillisryhmä Vanhalla yhteiskoululla 2-5 v. (32 paikkaa). Erillisryhmä Risten ex-koululla 1-5 v. (21 paikkaa), vapaana 4 paikkaa. Peipohjan päiväkoti (24 h): yksi 1-2 v. ryhmä (12 paikkaa). Yksi 2-4 v. ryhmä (24 paikkaa). Yksi 4-5 v. ryhmä (24 paikkaa). Kauvatsan päiväkoti: 25 paikkaa 1-5 v. Perhepäivähoitajia: 6, lapsia 24, yksi ryhmäperhepäiväkoti (12 paikkaa). ”Eniten haetaan vanhan yhteiskoulun erillisryhmään ja ryhmäperhepäiväkotiin. Jos sopivaa paikkaa ei ole, neuvottelemme perheen kanssa, etsimme lisää perhepäivähoitajia, joiden rekrytoiminen on haasteellista. Halukkaita on, mutta he eivät aina ole sopivia. Nyt haetaan ensisijaisesti päiväkotiin”. Merikarvia Päiväkoteja: 1 ”Paikkoja 96 (henkilökuntaan nähden). Paikat täynnä, mutta järjestelyin pystytään vastaamaan hoidon tarpeeseen kiireellisestikin.” Perhepäivähoitajia: 3, yksi vapaa hoitopaikka. ”Perhepäivähoitoon ei aina olla välttämättä pystytty järjestämään paikkaa. Halukkaille pyritty järjestämään varhaiskasvatusta aina jossain määrin 4 kk sisällä. jos täyttä, hoito järjestetty esimerkiksi hyödyntämällä irrallisia päiviä”. Nakkila (ei vastannut kyselyyn, tiedot kunnan verkkosivuilta) Päiväkoteja: 1, jossa 5+1 ryhmää Perhepäivähoitajia: 8 Pomarkku (ei vastannut kyselyyn, tiedot kunnan verkkosivuilta) Päiväkoteja: 1, jossa 3ryhmää Perhepäivähoitajia: - Pori Päiväkoteja: 30 kunnallista, 10 yksityistä. ”Paikkojen määrä päiväkodeittain vaihtelee päiväkodin koosta ja henkilöstömäärästä riippuen.” Perhepäivähoitajia: 35, lapsia 121, muutama paikka vapaana. ”Akuuttiin tarpeeseen pyritään tarjoamaan omalta alueelta. Jos ei löydy, tarjotaan esim. työmatkan varrelta. Jos tiedossa, että lähialueelta vapautuu paikka myöhemmin, moni vanhempi jää odottamaan vapautuvaa paikkaa.” ”Meijumäkeen tunkua. Riippuu paljon hakemuksen ajankohdasta. Elokuussa paikan saa parhaiten haluamastaan päiväkodista.” Rauma Päiväkoteja: 17 kunnallista, (21-100 paikkaa/yksikkö), 4 yksityistä. Pienten ryhmissä lapsi/hoitaja -suhdeluku 1/4, yli 3-vuotiailla 1/7. 2 yksityistä ryhmistä, lapsia 16. Perhepäivähoitajia: 26 kunnalllista, lapsia 102, 1 paikka vapaana haja-asutusalueella. Yksityisiä 18, lapsia noin 72. ”Kysyntä suurinta pohjoisella alueella ja keskustassa, juuri nyt suurin kysyntä alle 3-vuotiaiden paikoille. Päiväkotien ryhmärakennetta muutettu vastaamaan kysyntää: 3-5-v. ryhmiä muutettu sisarusryhmiksi (esim. 2-4 v.). Näin saatu alle 3-vuotiaiden paikkoja”. Siikainen Päiväkoteja: 1, 36 paikkaa (24+12), yksi paikka isompien ryhmässä ja 2 paikkaa pienempien ryhmässä vapaana, jos suhde 8 lasta/aikuinen ja 4 lasta/aikuinen. Perhepäivähoitajia: Ei ole. ”Hoitopaikka löytyy saman tien, vaikka seuraavana päivänä”. Säkylä Päiväkoteja: 3 kunnallista, (+ 2 ryhmäperhepäiväkotia). Paikkoja: 42 (jos kaikki lapset yli 3-v), vapaana 0 paikkaa; 48 (jos kaikki lapset yli 3-v), vapaana 5 paikkaa 2-4-v ryhmässä ja 9 paikkaa 5-6-v ryhmässä; 96 (jos kaikki lapset yli 3-v), vapaana 6 paikkaa 6-v ryhmässä, 0 paikkaa 3-5-v ryhmässä, 0 paikkaa alle 6-v ryhmässä ja 0 paikkaa alle kouluikäisten vuorohoitoryhmässä; ryhmiksissä 12 + 12 paikkaa, 0 vapaata paikkaa. Perhepäivähoitajia: 16, lapsia 60. ”Maaliskuun haussa ovat kaikki saaneet haluamansa päiväkotipaikan. Vuorohoitoryhmään tunkua.Uusia perhepäivähoitajia haussa.” Ulvila Päiväkoteja: 6 kunnallisia, 2 yksityistä. ”Paikkoja noin 650, muutamia vapaana Friitalassa. Lisää perustetaan tarpeen vaatiessa.” Perhepäivähoitajia: 6, lapsia 21, yksi paikka vapaana. ”Kylille on turvattu paikkoja ryhmäperhepäivähoidolla. Päiväkodit pääsääntöisesti keskustassa ja hyvin käytössä. Harjunpäässä akuutti paikkapula, ostamme palveluja yksityisiltä päiväkodeilta Porista, jonne vanhempien työmatka.” Lähde: Kuntien varhaiskasvatusjohtajat ja -päälliköt, päivähoidon johtajat, sivistysjohtajat