Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Mielipide: Terveydensuojelulaki koskee myös tuulivoimamelua

Teollisuusluokan tuulivoimaloiden aiheuttamat melutasot melulle altistuvissa kohteissa eivät ole tiedossa, koska melutasoja ei ole juurikaan mittauksilla selvitetty. Kaksi suuntaa antavaa kenttämittausta on tehty noin kolme vuotta sitten. Toinen tehtiin Raahen Kopsassa Työterveyslaitoksen toimesta ja toinen Ympäristöministeriön tilaamana Haminan Petkeleessä. Molemmissa mittauskohteissa ulkomelu ylitti ulkomeluasetuksessa annetut melurajat. Samaten molemmissa kohteissa mitatut sisämelutasot ylittivät melun toimenpiderajat, jotka on esitetty terveydensuojelulain perusteella annetussa asumisterveysasetuksessa. Kyseiset asetukset ovat tulleet voimaan vuonna 2015. Tuulivoimalatoimijat ovat kieltäytyneet ulko- ja sisätilojen melumittauksista vetoamalla lupamenettelyiden yhteydessä tehtyihin melumallinnuksiin, jotka ovat heidän mukaansa riittävät. Kuntien ympäristö- ja terveysviranomaiset ovat hyväksyneet tämän tuulivoimatoimijoiden näkökannan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilla on kuitenkin aina selvittämisvelvollisuus, jos asukkaat valittavat kokevansa meluhaittaa. Meluhaitta on ilmeisen todellinen, koska useita asukasperheitä on muuttanut kotoaan pois kokemansa tuulivoimamelun terveysvaikutusten vuoksi. Tuulivoimaloiden meluhaittaa on pyritty selvittämään kyselytutkimusten avulla esimerkiksi Työterveyslaitoksen ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimesta. On harhaanjohtavaa yrittää saada meluhaittaa selville pelkästään kyselytutkimusten avulla. Yleensäkin fysikaalisten altisteiden selvittäminen vain kyselytutkimuksilla on kyseenalaista. Esimerkiksi, mikäli radonsäteilyyn altistumista selvitettäisiin kyselytutkimuksilla, niin kaikki vastaajat toisivat esille, että mitään tuntemuksia he eivät ole kokeneet. Vain kyselyn perusteella suoritetun tutkimuksen johtopäätös olisi, että radonsäteilystä ei ole mitään terveyshaittaa. Radonsäteily on luokiteltu syöpävaaralliseksi, ja mittaukset vaaditaan tehtäväksi säteilyturvallisuuslain perusteella. Olisi välttämätöntä, että isojen teollisuusluokan tuulivoimaloiden aiheuttamat sisämelutasot selvitettäisiin luotettavilla mittauksilla lähimpien asukkaiden meluhaitan arvioimiseksi. Tuloksia verrataan asumisterveysasetuksessa annettuihin melun toimenpiderajoihin: yöaikainen (kello 22-7) mahdollisesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB(A) yhden tunnin keskiäänitasona mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu nukkumiseen. Pienitaajuiselle melulle on esitetty erilliset toimenpiderajat taajuuksittain. Asumisterveysasetuksena annetut melun toimenpiderajat koskevat myös tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua. Vesa Viljanen Johtava ääniasiantuntija Fyysikko, FM