Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Mielipide: Hyveajattelusta elinvoimaa kuntapolitiikkaan

MIELIPIDE Toivomme varmasti itse kukin, että meitä kohdeltaisiin eri yhteyksissä oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti, ja että meitä kohtaan oltaisiin pitkämielisiä, reiluja ja rehellisiä. Olisiko poliittisessa toiminnassa kenties siinäkin enemmän sijaa (joskus jopa kielteiseltäkin kalskahtavalle) hyveajattelulle; kohtuullisuudelle, rohkeudelle, oikeudenmukaisuudelle ja viisaudelle sekä uskolle, toivolle ja rakkaudelle? Renessanssin ajan filosofin ja valtiomies Niccolo Machiavellin (1469-1527) esittämän näkemyksen mukaan poliitikon toimintaa edesauttaa ennen kaikkea notkea moraalinen selkäranka ja ulkonainen hyveellisyyden teeskentely. Näkemyksen Machiavelli esitti poliittisen filosofian klassikkoteoksessaan ’Ruhtinas’. Teosta on pidetty toisaalta voimapolitiikan (machiavellismi) ’korkea veisuna’ toisaalta kätkettynä kritiikkinä ja parodiana, jota voidaan lukea myös kuvauksena siitä, miten maailman asioita tosiasiallisesti hoidetaan. Teologian tohtori ja dosentti Olli-Pekka Vainiolta ilmestyi aivan hiljattain erinomaisen ajankohtainen kirja Hyveet - johdatus hyveajatteluun (Viisas Elämä, 2017). Hyveitä ja politiikkaa käsittelevässä luvussa Vainio korostaa hyveiden moninaisuutta ja kirjoittaa: Toisaalta sellaisten poliittisten mallien, jotka ottavat vain yhden hyveen ohjenuorakseen, on nähty synnyttävän totalitaarisia tai muuten väkivaltaisia yhteisöjä. Näillä on yksi ja tarkkarajainen hyvän malli, joka pakotetaan koko kansalle. Hyvänä esimerkkinä on vaikkapa tasa-arvon hyve 1900-luvun kommunistisissa utopioissa. Ei se politiikan teko tänäkään päivänä aina kovin sopusointuisalta ja hyveelliseltä vaikuta! On toki esitetty myös filosofista kritiikkiä, jonka mukaan hyveet eivät kuulu politiikkaan ensinkään. Vastakkaisen näkemyksen mukaan nimenomaan hyveajattelu on hedelmällistä politiikan ja yhteiskunnan elinvoimaisuuden kannalta, kunhan hyveet jäsentyvät tieteen, koulutuksen ja kulttuurin autonomian, talouselämän oikeudenmukaisuuden sekä oikeusjärjestelmän tasa-arvon asettamien vaatimusten mukaisesti. Kaiken toiminnan tarkastelu hyveiden näkökulmasta ehkäisee kyllä tehokkaasti putkinäköisyyttä, olipa kyse sitten ihmissuhteista, arkipäivän eettisistä valinnoista tai poliittisesta päätöksenteosta. Halpaa ja kevyttä puhetta hyveajattelusta on kuitenkin syytä välttää! Toivotan jo etukäteen onnea ja menestystä kaikille ehdokkaille sekä valituiksi tuleville luottamushenkilöille kesäkuussa alkavalle uudelle valtuustokaudelle 2017-2020! Sakari Herranen Merikarvia