Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Korpi-Matin alueelle suunnitellut tuulivoimalat ovat entistä tehokkaampia – yksi mylly sähköistäisi peräti tuhat omakotitaloa

Korpi-Matin tuulivoimapuiston kaavaa esiteltiin ties monennenko kerran valtuustosalissa maanantaina. Kaavan hyväksymispäätös mitätöitiin kunnanvaltuustossa 2019 ja kaavan laadinta käynnistettiin uudelleen ehdotusvaiheesta, sillä edellisen kaavapäätökseen oli osallistunut esteellinen henkilö. Kaavaratkaisuun ei ole tehty muutoksia kesällä 2019 hyväksyttyyn kaavaan nähden. Merikarvian kunnalla ei olisi ollut velvollisuutta järjestää aiheesta avointa yleisötilaisuutta, mutta kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival korosti, että kunta haluaa jatkaa hanketta avoimesti kuntalaisten kanssa keskustellen. Kovin monia aihe ei enää jaksanut kiinnostaa. Tuulivoimayhtiöiden edustajien ja kaavoituskonsultin lisäksi paikalla oli kymmenkunta kuntalaista. Merikarvian kunta käynnisti tuulipuiston kaavoittamisen alun perin vuonna 2010. Moni asia on kaavoitusprosessin aikana muuttunut. Lähes kaikki tuulipuistohankkeet toteutetaan nykyään markkinaehtoisesti. Korpi-Matin hankkeelle ei tukia makseta. Tuulivoimaloiden kapasiteetti on myös parantunut. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 5 MW. Konkreettisesti kuvailtuna yksi tuulivoimala tuottaa sähköä tuhannen omakotitalon tarpeisiin. Kokonaisuudessaan 22 voimalan tuulipuisto täyttäisi 22 000 omakotitalon vuotuisen sähköntarpeen. Voimaloiden määrää on saadun viranomais- ja yleisöpalautteen perusteella vuosien varrella vähennetty. Alun perin suunnitteilla oli 36 voimalan tuulipuisto. Vuonna 2014 määrä väheni 26 voimalaan, ja nyt luku on siis 22. Korkeudeltaan suunnitellut voimalat ovat 230 metrin korkuisia. Tämä on korkeus, kun voimalan lapa on ylimmillään. Lähimmän tuulivoimalan etäisyys kunnan keskustasta on kolmisen kilometriä. Puusto ja maastonmuodot estävät näkyvyyttä niin hyvin, että voimalat eivät selvitysten mukaan kovin hyvin näy maisemassa. Laajimmat näkymäalueet muodostuvat katsottaessa mereltä mantereen suuntaan. Paikalle saapuneet kuntalaiset olivat huolissaan tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista. VTT:n ja THL:n laaja tutkimus tuulivoimaloiden infraäänten vaikutuksista ihmisen terveyteen on parhaillaan valmisteilla. Sen odotetaan valmistuvan helmi- maaliskuussa. Mitä jos tutkimuksessa selviää kielteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen, vaikuttaako se tämän hankkeen toteuttamiseen?, kuului yleisökysymys. – Me emme itse ala tulkitsemaan tutkimustuloksia. Me noudatamme lakia ja viranomaisten määräyksiä tässä hankkeessa, kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival vastasi. Kaavakonsultti Mia Nurminen-Piirainen korosti, että aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole havaittu mitään yhteyttä tuulivoimaloiden läheisyyden ja ihmisten sairastavuuden välillä. Metsänomistaja Juha Siltanen puolestaan harmitteli sitä, että tuulipuistoa ei vieläkään ole saatu rakennettua. – Kunnan talous olisi aivan toisella mallilla, jos tuulipuistoa olisi päästy rakentamaan alkuperäisessä aikataulussa. Nyt kuntalaisten kiinteistöveroakin jouduttiin korottamaan talouden paikkaamiseksi. Tuulivoima tuottaisi puhdasta energiaa. Se olisi ihmisten terveydelle parempi vaihtoehto kuin moni muu energiamuoto, Siltanen muotoili. Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival kertoi, että tuulipuisto toisi kunnalle noin 400000 euron kiinteistöverotulot vuosittain. Jos myös kaksi muuta suunnitteilla olevaa tuulipuistoa toteutuisivat, kokonaisvaikutus olisi miltei miljoona euroa vuosittain. Ennen kuin tuulivoimapuistoa päästään rakentamaan, edessä on vielä monta byrokraattista mutkaa. Kunnanvaltuuston eteen kaavan käsittely tulee tänä keväänä. "Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 5 MW. Kokonaisuudessaan 22 voimalan tuulipuisto täyttäisi 22 000 omakotitalon vuotuisen sähköntarpeen.