Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät Verotiedot

Tiina Tervon kolumni: Hyvinvointiteknologiaa ja digitalisaatiota hoitoalalle

Digitalisaatio tarkoittaa palveluiden käyttöä internetin välityksellä, älytuotteita ja robotiikkaa. Teknologian kehittyminen hyvinvointialalle on nopeaa. Sen avulla mahdollistuu, että paljon puhutusta vanhusten kotona asumisesta tulisi turvallisempaa. Älykodista puhutaan, kun teknologia on otettu avuksi helpottamaan kotona asumista, myös turvallisuuden tai esteettömyyden näkökulmasta. Jatkuva lääkäri- ja hoitajapula, kasvavat potilas- ja asiakasmäärät sekä hoitojen kehittyminen ja kallistuminen ovat pakottaneet kehittämään teknologiaa hoitoalalle. Hyvinvointiteknologia mahdollistaa oman terveyden ja sairaanhoidon tehokkaamman seurannan. Suunta terveydenhoidossa onkin ennaltaehkäisy. Se on myös kustannustehokkaampaa. Eri toimintasektoreissa uudenlaiset palvelu- ja toimintatavat nousevat yhä tärkeämmiksi tekijöiksi tulevaisuudessa. Näihin on sopeuduttava. Palvelurakenteen muutoksia tapahtuu myös omassa kunnassamme. Ehkä jo lähitulevaisuudessa Kiilarinne ja terveysasema toimivat hyvinvointikeskuksena ja osa asiakaskäynneistä hoidetaan internetin välityksellä? Mitä digitalisaatio ja hyvinvointiteknologia sitten tulevaisuudessa voisi tarkoittaa? Oman internetin ja/tai älypuhelimen käyttäminen tullee välttämättömäksi! Monet käytössä olevat turva- ja etälaitteet edellyttävät myös yhteyttä internetiin. Maaseutukunnassa, jossa etäisyydet ovat pitkät ja julkiset kulkuyhteydet ovat rajalliset, voi digitalisointi tuoda paljon hyvää. Asioiden hoito helpottuu, kun yhteydenpito oman hoitoyksikön kanssa onnistuu internetin välityksellä. Vanhusväestöä internet palvelee hyvin, sillä se helpottaa muun muassa pankki- ja kauppa-asioiden hoitamista. Älylaitteet ovat myös hyvä yhteydenpitoväline kauempana asuviin omaisiin ja ystäviin esimerkiksi ns. näköpuhelimella. Monet mahdollisuudet aivotreeniin erilaisten pelien ja ohjelmien avulla ovat innostaneet monia iäkkäitä viihtymään älylaitteen äärellä ja torjumaan sen avulla jopa tylsyyttä ja yksinäisyyttä. Digiympäristö vaatii kuitenkin usein sähköistä tunnistautumista. Mikäli tällaista ei ole, saa ainoastaan valtakirjalla valtuutettu tai muu edunvalvoja hoitaa esimerkiksi toisen henkilön pankki- ja terveysasioita. On tärkeää saada oma ”digimörkö” selätetyksi. Internetin käyttöön ja siihen liittyvään sanastoon opastavat muun muassa netti- ja älypuhelinkurssit. Nuoretkin toimivat taitavina digioppaina ja ystävät tai omaiset tärkeinä tukihenkilöinä. "Älylaitteet ovat myös hyvä yhteydenpidossa kauempana asuviin omaisiin.