Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Ympäristökeskus: Sulfaattikuormitus voi pilata vesistön

Suomen ympäristökeskuksen mukaan vesistöihin päätyy sulfaattia noin miljoona tonnia vuodessa. Tätä kuormitusta ei ympäristökeskuksen mielestä ole riittävästi huomioitu vesiensuojelussa. Sulfaatti voi muun muassa kiihdyttää järvien rehevöitymistä. Sulfaattia päätyy vesiin fossiilisista polttoaineista, kemikaaleista, maaperästä ja lannoitteista. Kaikilla sulfaattikuormittajilla ei ole velvoitetta seurata päästöjään, ja seurantaa tulisikin ympäristökeskuksen mielestä laajentaa. Kaksi kolmannesta sulfaattikuormituksesta kulkeutuu vesiin hajakuormituksena. Metsäisten valuma-alueiden osuus sulfaatin kokonaiskuormituksesta on 21 prosenttia. Neljännes koko sulfaattikuormituksesta huuhtoutuu happamien sulfaattimaiden pelloilta, joita kaikista pelloista on noin 6 prosenttia. Muilta pelloilta huuhtoutuu sulfaattia vesiin 16 prosenttia koko sulfaattikuormituksesta. Maatalousalueilta huuhtoutuva sulfaatti on osin peräisin lannoitteista.