Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Mielipide: Hallituksen perhevapaamalli ei ole tasa-arvoinen

MIELIPIDE Perhevapaauudistukseen liittyvää keskustelua on nyt syytä peräänkuuluttaa, koska tarve uudistukselle tiedostetaan ja tunnustetaan laajasti. Tällä hetkellä hoitovastuu jakautuu epätasaisesti vanhempien välillä vaikuttaen kielteisesti naisten ura- ja palkkakehitykseen, eläkekertymää samalla vähentäen. Uudistusta tarvitaan jo senkin vuoksi, että Suomessa on pula vauvoista. Järjestelmän pitäisi olla kannustava eikä kauhistuttava, jottei ajatus perheen perustamisesta ainakaan kaatuisi heti lähtömetreillä siihen. Sosiaali- ja terveysministeri Anna-Kaisa Pekonen julkisti hallituksen perhevapaamallin 5.2.2020 pitämässään tiedotustilaisuudessa. Mallissa on paljon hyviä puolia, mutta näin vanhempainvapaalla olevana kahden pienen lapsen äitinä se silti hirvittää. Todellakin hirvittää. Hallituksen ajama uusi malli (1+7+7) jakaa vanhempainvapaan tasan kahteen osaan. Vanhemmat saavat kuitenkin luovuttaa omasta “potistaan” 2,3 kuukautta toiselle vanhemmalle. Kotihoidontukeen hallituksen malli ei puutu. Siis ota tai jätä! Jos tavoitteena on sitouttaa etenkin isiä vanhempainvapaansa käyttämiseen, tulos voi olla täysin päinvastainen, kun joustoa ja valinnanvapautta ei ole. Uudistuksen jälkeen perheitä tulisi kohdella tasapuolisesti huomioiden heidän erilaiset ja moninaiset tilanteensa elämässä. Perheiden valinnan mahdollisuutta perhevapaiden käyttämisessä tulisi lisätä. Vapaiden tulisi jakaantua tasaisemmin vanhempien kesken ja nopeampaan työhön paluuseen tulisi kannustaa samalla, kuitenkin mahdollistaen lapsen hoitaminen kotona aina kolmivuotiaaksi saakka. Maailman terveysjärjestön WHO:n, kuten myös THL:n imetyssuositus Suomessa on täysimettää lasta puolivuotiaaksi ja jatkaa imetystä muun ravinnon ohella vähintään yksivuotiaaksi asti. Miten tämä on mahdollista, jos lasta imettävän äidin on palattava töihin lapsen ollessa 6,6 kuukautta vanha? Tai lapsen ollessa 8,9 kuukautta, jos toinen vanhempi on luovuttanut omia päiviään? Kokoomuksella on vaihtoehtoinen malli, joka koostuu viiden viikon odotusrahasta, molemmille vanhemmille korvamerkityistä kolmen kuukauden jaksosta ja kuuden kuukauden mittaisesta joustavasta hoitorahasta (800€/kk). Odotusrahan jälkeen vanhemmat saavat itse valita, miten ja missä järjestyksessä haluavat vapaansa käyttää. Kokoomuksen mallissa vapaan voi hyödyntää oman vanhemman lisäksi muu lasta hoitava aikuinen, esimerkiksi isovanhempi. Kiintiöidyt osuudet maksettaisiin korotettuina molemmille vanhemmille yhden kuukauden ajalta, tällä hetkellä korotuksen saa vain äiti. Etuudet riittävät täysimääräisinä 1,5 -vuotiaaksi ja puolitettuna 3-vuotiaaksi asti. Puolitettunakin joustava hoitoraha on alimmillaan 400€/kuukaudessa, joka on tämän hetkistä kotihoidontukea huomattavasti korkeampi. Toivon todella, että tuleva perhevapaauudistus huomioi perheiden todelliset tarpeet mahdollistamalla perheille vapautta valita itse mikä on heille parasta arjen sujuvuuden, perheen parhaan ja lapsen edun mukaisesti. Lisäksi toivoa sopii, että tällä olisi edes pientä vaikutusta syntyvyyteen. Uusiakin veronmaksajia kun tarvitaan kipeästi. Hallituksen malli peräänkuuluttaa tasa-arvoa. Mielestäni tasa-arvoa on kuitenkin juurikin se, että kaikenlaisilla perheillä on vapaus tähän edellä mainittuun valintaan omista lähtökohdistaan. Ei se, että molemmilla vanhemmilla on tukea yhtä monta kuukautta, kunhan lakiteksti on kirjoitettu sukupuolineutraaliksi.