Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat maksuttomiksi

Marraskuun alussa astui voimaan veteraaniliittojen aikaansaama, rintamaveteraanien kuntoutuksesta annettu lain muutos, jolla kaikista veteraanien kotona asumista tukevista palveluista tuli maksuttomia. - Toivoimme aikaisempaa aloitusta. Moni veteraani ehti poistua joukostamme ennen tämän voimaan tuloa, Sotaveteraaniliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen myöntää, mutta kiittelee lakialoitteen saamaa kannatusta kaikissa eduskuntaryhmissä. Työtä aloitteen läpisaaminen vaati. Tähän saakka veteraanipalveluihin osoitetuista määrärahoista on päätetty joka vuosi erikseen, ja Heikkinen kertookin veteraaniliittojen olevan helpottuneita, että vastaisuudessa säästytään valtion budjettiriihen perinteiseltä jännitysnäytelmältä. Veteraaniliitot odottavat uuden lain tuovan veteraanipalveluihin pysyvyyden lisäksi myös yhdenmukaisuutta. - Tähän saakka veteraanit ovat olleet asuinkunnastaan riippuen valitettavan eriarvoisessa asemassa. Kuntien veteraanipalveluihinsa vuodessa käyttämissä summissa on ollut jopa 10 000 euron eroja, Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo pahoittelee. Palveluiden järjestäminen ja myöntäminen perustuu jokaiselle veteraanille henkilökohtaisesti tehtävään palvelutarpeen arviointiin. - Kartoituksen merkitystä ei voi painottaa liikaa. Se on tehtävä kasvotusten ja taiten, sillä kovat ajat kokeneen sotasukupolven asenne on usein pärjääminen omillaan eikä apua lähdetä itse pyytämään, vaikka sille tarvetta olisikin, Martimo muistuttaa. Mikäli kunnista ei ole vielä oltu yhteydessä veteraaniin palveluarvioinnin tekemiseksi, kehottavat veteraaniliitot veteraaneja tai heidän omaisiaan ottamaan yhteyttä kuntaan arvioinnin varmistamiseksi. Lain käyttöön ottoa tullaan seuraamaan myös vastaisuudessa, samoin jatkuu myös veteraaniliittojen edunvalvonta, muistuttaa Rintamaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Heikki Karhu. Lakimuutos on yksi veteraaniliittojen yhteisen edunvalvonnan suurimpia saavutuksia, jolla kunnat velvoitetaan järjestämään veteraaneille maksuttomasti heidän tarvitsemansa kotona asumista tukevat palvelut samoin kuin sotainvalideille on oman lainsäädäntönsä kautta tähän saakka järjestetty. Kunnat laskuttavat kustannukset Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin osalta. Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille palveluiden järjestämisen edellyttämän rahamäärän, jota voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin samana vuonna. Kunnan arvion tulee perustua jokaiselle sen alueella asuvalle veteraanille tehtävään yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin. Koska palveluntarve on yksilöllinen, ovat sitä myös myönnettävä palvelut. Tällaisia ovat hoiva-, ateria- ja siivouspalvelut. Lisäksi tuetaan veteraanien virkistystä, asiointia ja omaishoitoa niin kotona, palvelusasumisessa kuin tehostetussa palveluasumisessa.