Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Korona hankaloitti kesäasukasyhdistyksen toimintaa – toiveikkaana uuteen kauteen

Merikarvian Kesäasukkaat ry:n vuosikokouksessa käsiteltiin vuosikokouksen sääntömääräiset asiat, tilinpäätös, vastuuvapaus hallitukselle ja toiminta- sekä taloussuunnitelma. Kokous hyväksyi hallituksen esitykset ja myönsi myös vastuuvapauden talouden hoidosta. Taloutemme onkin nyt melko hyvällä tolalla, vaikka kesän 2019 Kristiinan markkinaretkellä ei ollutkaan niin suurta osanottoa, kuin olimme toivoneet ja teimme matkasta talouteemme nähden tappiota. Meillä on tällä hetkellä useita kymmeniä jäseniä ja myös 15 euron suuruisen jäsenmaksun suoritukset ovat tulleet tilillemme. Vuosikokous päätti, että jäsenmaksu loma-asuntoa kohti on edelleen 15 euroa vuodessa. Kannatusjäsenmaksu lähinnä yrityksille suunnattuna on 50 euroa vuodessa. Käytämmehän me kesäasukkaat Merikarvian yrittäjien palveluita, niin kaupan, rakentamisen kuin kaikkien muidenkin toimijoiden osalta, aina ollessamme paikkakunnalla. Covid 19 -viruksen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet estivät yhdistystä toteuttamasta toimintasuunnitelmassa olevia tapahtumia kesälle 2020. Toivomme, että kesällä 2021 voisimme ilman rajoituksia järjestää jotain yhteistä ohjelmaa, joihin osallistuminen on kaikille avointa riippumatta siitä onko jäsenenämme tai asuuko Merikarvialla vakituisesti vai onko kesäasukas. Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Helena Heljakka vuosille 2020–2022. Hallitukseen valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Asko Virta, Jari Säikkö, Pälvi Lope, Jaakko Lope, Veli Matti Heljakka ja Matti Rantala. Taloudenhoitajana jatkaa Heli Rantala ja toiminnantarkastajana aloittaa tänä syksynä Nina Anttila. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin useita kesäasukkaita kiinnostavia asioita. Merikarvian joen osalta keskusteltiin kalastamisen valvonnasta, sekä nopeusrajoitusten noudattamisesta ja olisiko mahdollista nopeusrajoitusta laajentaa? Voisiko rajoituksen alkamista siirtää joen mutkasta ulommas lahdelle? Joen kapeassa mutkassa on merkitty veneväylä, ja monta läheltä piti -vaaratilannetta on syntynyt, kun onkikalastajat eivät tiedosta veneväylän rajoituksia. Tai nopeakulkuiset moottoriveneet eivät huomioi pienempiä veneitä, kanootteja tai sup-lautalijoita. Keskusteltiin myös, miten vapaa-ajan asukkailla on mahdollisuus osallistua alueensa päätöksentekoon. Esimerkiksi tiehoitokuntien ja yhteisten vesialueiden yleisiin kokouksiin kannattaa osallistua ja tuoda mielipiteitä ja ehdotuksia esille. Mökkitontin kauppakirjasta kannattaa tarkistaa, onko oston yhteydessä tullut oikeus yhteisiin vesialueisiin. Mikäli näin on, oikeutta kannattaa käyttää ja osallistua vesialueiden käytön suunnitteluun ym. päätöksentekoon. Tulevaan toimintaan saatiin ehdotus vesialueiden kunnon huolehtimisesta. Miten säilytämme alueemme vesialueet puhtaina ja kalaisina vielä tuleville sukupolville? Olemme osa Selkämeren kansallispuistoa, ja kaikilla on velvollisuus sekä mahdollisuus huolehtia meren säilymistä puhtaana. Yhdistys on yhteydessä asiantuntijoihin ja toivottavasti saadaan järjestettyä yleisötilaisuus aiheesta ensi keväänä. Yhdistys on myös pyrkinyt selvittämään, miten jokamiehenoikeus näyttäytyy vesillä, olipa kysymys veneilystä, kalastuksesta tai muusta liikkumisesta, varsinkin lähellä mökkirantoja. Sorsastuksen osalta on selkeät määräykset, miten lähelle asumuksia voidaan tulla ampumaan ja liikuskelemaan. Yhdistykseltä on myös kysytty, miksi se ei ota kantaa tuulivoimaan? Yhdistyksen hallitus päätöksen mukaan yhdistys ei ota kantaa kunnanvaltuuston tai -hallituksen Merikarvian kuntalaisiin ja kuntaan kohdistuviin päätöksiin silloin, jos niillä ei ole kaikkiin vapaa-ajan asukkaisiin kohdistuvia välittömiä vaikutuksia, joihin voidaan kanta sanoa. Yhdistys tekee kunnan kanssa rakentavaa yhteistyötä, ja kunnassa toimii yhteistyöryhmä KYYRY, jossa yhdistyksellämme on edustus. Hyvää loppukesää, nautinnollisia elokuun iltoja, syyskuun kynttilän valoa ja uutta kesää Merikarvialla odotellessa. "Yhdistys tekee kunnan kanssa rakentavaa yhteistyötä.