Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Tiukka vastaisku valkoiselle kurittajalle – Siikaistentien hoitoluokkaa korotettiin

ELY-keskus uudisti talvihoidon toimintalinjat ja hoitourakoiden sopimusmallin viime vuonna. Samalla korotettiin teiden talvihoitoluokkia ja kiristettiin laatuvaatimuksia. Valtateillä hoitoluokkia on nostettu esimerkiksi Kasitiellä Porista Merikarvialle asti, valtatiellä 23 Noormarkusta Pomarkkuun ja valtatiellä 11 Porista Kiikoisiin. Käytännössä uudistus tarkoittaa suolankäytön lisäämistä tapauksissa, joissa ennakoidaan liukkautta. Talvihoitoluokkien korotuksista selkeimmin muutos näkyy niillä pienemmillä teillä, jotka nousevat II-luokasta Ib-luokkaan. Tällöin tie muuttuu hiekoitettavasta tiestä suolattavaksi. Merikarvialla Tuorilan ja Siikaisten välinen tieosuus nousi tähän tieluokkaan. – Uudistus tarkoittaa, että tarpeen mukaan tälle tielle ajetaan suolaa. Se onkin tarpeen, sillä mutkikkaalla tiellä on paljon kaarteita, ja tiellä kulkee runsaasti raskasta liikennettä. Siikaistentiellä on parasta pysytellä omalla kaistalla, ely-keskuksen Merikarvian aluevastaava Pekka Hautaviita kuvailee. Uuden luokituksen mukaan tie hoidetaan melko korkeatasoisesti. Liukkauden torjunta tehdään pääosin suolalla, mutta suolan käyttö on vähäisempää kuin korkeammissa hoitoluokissa. Polanteita tiehen syntyy aiempaa vähemmän. Kannattaa muistaa, että pienemmillä liikennemäärillä suola vaikuttaa hitaammin, ja tie voi olla liukas suolauksesta huolimatta. Tämä on riskinä etenkin yöaikana, kun liikennemäärät ovat pienemmät, ja kun talvihoitoluokkien noston myötä liukkautta torjutaan suolaamalla teitä entistä pienemmillä liikennemäärillä.  Myös kylmemmissä kohdissa, kuten silloilla, kallioleikkausten kohdalla ja matalissa notkoissa voi olla liukkaita tiejaksoja suolauksesta huolimatta. Laatuvaatimusten kiristykset myös vähäliikenteisellä tiestöllä tulevat voimaan tänä talvena uusissa syksyllä alkaneissa hoitourakoissa. Vähäliikenteisellä tieverkolla talvihoidon toimenpideajat lyhenevät hieman. Tavoitteena on myös parantaa aamuliikenteen olosuhteita, mutta viime kädessä sään muutosten ajankohta ratkaisee, miten hyvin urakoitsijat onnistuvat tavoitteessa.  Myräkän alkaessa varhaisaamun tunteina joka tietä ei ehditä auraamaan ennen aamuliikennettä. Esimerkiksi tieyhteys Siikaisista Kankaanpään suuntaan kuuluu tähän vähäliikenteisen tiestön luokkaan. – Tietä ei varsinaisesti suolata, mutta kaikkein pahimmilla keleillä käytetään suolahiekkaa apuna liukkauden torjunnassa, Hautaviita sanoo. ELY-keskus päätti uudistaa toimintalinjojaan sääolosuhteiden muututtua merkittävästi aiemmista vuosikymmenistä. Talvihoitotoimenpiteiden kannalta haastavat kelit ovat yleistyneet. Esimerkiksi sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan. Sateista pehmenneen soratien päälle satavaa lunta ei voi aurata turvallisesti. Runsaan ja pitkäkestoisen lumisateen aikana puolestaan laatutaso alittuu hoitolenkin aikana uudelleen. Pahin tilanne on, kun lumisade muuttuu kesken kaiken vesisateeksi. Tällöin vesi muuttaa lumen sohjoksi ja jäätyy tienpintaan eikä liukkautta voi torjua ennakoivasti ja kuluu tunteja, ennen kuin kaikki tiet on ehditty auraamaan. Tienkäyttäjien on hyvä muistaa, että talvihoidolla ei pyritä saamaan aikaan kesäkelejä. Talvihoidolla turvataan teiden liikennöinti kaikilla teillä, ja pääteillä pyritään ennakoitavaan ja häiriöttömään liikenteeseen. Sen sijaan vähäliikenteisemmillä teillä on talvihoitolinjausten mukaista, että ajonopeutta hiljennetään kulloistenkin keliolosuhteiden mukaan. Tienkäyttäjillä on aina oma vastuu sopeuttaa ajonopeutensa vallitsevien kelien ja olosuhteiden mukaan. "Uudistus tarkoittaa, että tarpeen mukaan Siikaistentielle ajetaan suolaa. Pekka Hautaviita aluevastaava Varmista lasinpesunesteen pakkasenkestävyys. Huolehdi, että dieselautossa polttoaine on talvilaatua. Tarkista talvirenkaiden kunto. Ota lumiharja ja jääskraba mukaan, ehkä pieni lumilapio takakonttiin. Yllättävien tilanteiden ota varalle lämmintä vaatetta autoon: pipo ja hansikkaat, toppatakki ja heijastinliivit. Seuraa sää- ja keliennusteita ja sovita ajotapasi olosuhteita vastaavaksi. Liukkauden torjuminen vilkasliikenteisillä pääteillä tehdään pääosin ennakkoon, mutta kuitenkin 2–3 tunnin kuluessa liukkauden havaitsemisesta. Alempiluokkaisilla teillä liukkauden torjunta tehdään viimeistään 5–7 tunnin kuluessa.