Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Suljetulta kaatopaikalta valuu entistä vähemmän ravinteita mereen

Kokemäenjoen vesistö on toimittanut Merikarvian kunnalle Korpimatin kaatopaikkaa koskevan tarkkailuraportin viime vuodelta. Raportin mukaan kaatopaikalta vesistöön kohdistunut ravinnekuormitus oli aiempaa vähäisempää. Tarkkailutulosten perusteella ojien yhteenlaskettu ravinnekuormitus vastasi noin neljän asukkaan käsittelemättömiä jätevesiä. Niukoista virtaamista ja kevään korkeista fosforipitoisuuksista johtuen typen ja fosforin kuormitus oli samaa luokkaa aiemman typpipainotteisuuden sijaan. Orgaanisen aineen kuormitusta ei tullut. Kaatopaikkavedet nostivat lounaaseen laskevan ojan sähkönjohtavuutta ja elektrolyyttipitoisuutta. Viinojassa kaatopaikan vaikutukset näkyivät kohonneina elektrolyytti- ja ammoniumtyppipitoisuuksina. Viinojan ravinnetaso ja metallipitoisuudet olivat kuitenkin luonnontasoa korkeammat jo kaatopaikan yläpuolella, joten ojaan tulee kuormitusta myös muualta ympäristöstä. Syksyllä yhdellä tarkkailupisteellä pisteellä todettiin tavallista korkeammat sinkki- ja nikkelipitoisuudet. Suurimmat lyijypitoisuudet todettiin jälleen kaatopaikan yläpuolisella ojapisteellä. Fosforipitoisuus oli erityisesti keväällä kohonnut kaikilla ojapisteillä. Veden hygieeninen laatu oli hyvä tai vain lievästi heikentynyt kaikilla tarkkailupisteillä. Korpimatin kaatopaikka suljettiin vuonna 2007. Jätevedenpuhdistamolta tuodun lietteen kompostointi kaatopaikalla päättyi loppuvuodesta 2016.