Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Kimmo Puolitaival valaisee yhteistyötahojen keskustelua sahan tulevaisuudesta

Merikarvian sahan toiminnan jatkuvuus on erittäin tärkeä asia kunnalle ja kuntalaisille. Saha työllistää suoraan ja välillisesti noin sata henkeä ja on ylivoimaisesti suurin yksittäinen yhteisöveron maksaja kunnassa. Vuotuinen yhteisöverokertymä on Metsä-Fibre Oy:n tuloksesta riippuen vaihdellut miljoonan euron molemmin puolin. Kuten hyvin tiedämme, Metsä-Fibre on rakentamassa maailman moderneita sahalaitosta Raumalle ja Kemin biojalostustehtaan suunnittelu- ja luvitusprosessi etenee. Mikä näiden jätti-investointien –1,7 miljardia euroa – heijastusvaikutus on Merikarvian sahan tulevaisuuteen? Tätä kysymystä on kunnan virkamiesjohto ja poliittinen johto käsitellyt Metsä-Fibren johdon kanssa säännöllisesti. Keskusteluyhteys toimii korkeimman johdon tasolle saakka korona-epidemiasta huolimatta. Keskustelu käynnistyi heti, kun ensimmäiset uutisen investointisuunnitelmista tulivat julkisuuteen. Ensimmäinen tapaaminen toteutui lokakuussa 2019. Seuraava etäyhteyden välityksellä 30.4.2020 ja maanantaina tapasimme jälleen. Yhtiön puolesta paikalla olivat sahaliiketoimintajohtaja Jani Riissanen, Rauman piirin puunhankinnasta vastaava Ville Sileäkangas ja Merikarvian sahan tehdaspäällikkö Riku Iisakkala. Yhtiön johto on toistamiseen vakuuttanut, että Merikarvian sahan toiminnan lopettamisesta ei ole olemassa mitään päätöstä. Kukin yhtiön sahoista on erikoistunut tiettyihin asiakassegmentteihin. Merikarvian sahan tuotannosta lähes 90 % menee vientiin. Tästä syystä sahan tulevaisuuden ratkaisee maailmanmarkkinoiden ja kilpailukyvyn kehitys. Rauman hankkeella tavoitellaan hyvää tuottavuutta, jolla on suora vaikutus kansainväliseen kilpailukykyyn. Rauma ei kuitenkaan yksin kykene jalostamaan lähes 4 miljoonan kuutiometrin tukkimäärää, jonka biotuotetehdasinvestointi tuo sahatavaramarkkinoille. Siihen tarvitaan myös Merikarvian sahaa, jossa voidaan osin hyödyntää Rauman sahan uusia toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja. Biotuotetehtaan ja Metsä-Fibren sahojen toiminnallinen yhteys on siis vahva. Myös Merikarvian sahan tuottavuuden on oltava hyvällä tasolla ja lopputuotteen laatu on kyettävä varmistamaan. Asiakkaat ovat valmiita maksamaan vain hyvälaatuisesta tuotteesta. Korjausvelkaa riittää – se on tiedossa. Yhtiö on panostanut yksikön kunnossapitoon tänä kesänä yli miljoona euroa. Kuivauskapasiteettia ollaan edelleen lisäämässä ja läpimenevää raaka-ainemäärää kasvattamassa. Kunta on omalta osaltaan varautunut lisämaahankinnoilla ja kaavoituksella toiminnan laajentamistarpeisiin. Kaukolämpövoimalaan liittyvä yhteistyösopimus on päivitetty vastaamaan sahan kasvavaa kuivaustarvetta. Materiaalinkäsittelyalueen ja puutavaravarastojen toimivuudesta huolehditaan. Sataman logistinen toimintakyky pidetään yllä. Kunnan myönteinen ja aktiivinen asenne on huomioitu myönteisesti Metsä-Fibressä. Sovimme, että tapaamme seuraavan kerran vielä loppuvuoden aikana. Kirjoittaja on Merikarvian kunnanjohtaja