Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Koronavirus Näköislehti Kaupallinen yhteistyö Satakunnan Yrittäjät

Kaupallinen yhteistyö: Satakunnan Yrittäjät - Huittinen on Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta – Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa lyö pökköä pesään: ”Yrityksille uutta tonttimaata ja osaavaa työvoimaa”

Satakunnan Yrittäjät palkitsi Satakunnan vuoden yrittäjäaktiivisimpana kuntana 2019 Huittisten kaupungin. Palkinto jaettiin Säkylässä järjestetyssä Kohti yrittäjyysmaakuntaa -seminaarissa. Viime vuonna Huittisten kaupunki valittiin yrittäjyysaktiivisuuden vuoden suunnanmuuttajaksi, nyt vauhti on kasvanut entisestään ja tänä vuonna tulokset ylsivät maakunnan kärkipaikalle. Satakunnan vuoden yrittäjäaktiivisin kunta valittiin nyt jo yhdeksännen kerran. Palkitseminen pohjautuu itsearviointikyselyyn, jossa kunnan päättäjät arvioivat yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen edustajien kanssa kunnan yrittäjäaktiivisuutta. Tänä vuonna kaikki Satakunnan 17 kuntaa osallistuivat arviontiin. – On hienoa nähdä, että Satakunnassa kunnat haluavat olla mukana kehittämässä omaa yrittäjälähtöistä ajatteluaan, mikä näkyy tietenkin alueen elinvoimassa ja sen kehitysnäkymissä, iloitsee Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja  Markku Kivinen . Vahvaa sitoutumista ja halua panostaa kaupungin elinvoimaan Huittisten kaupungin yrittäjäaktiivisuuden arviointiin osallistui monialainen ja laaja joukko asiantuntijoita. Kyselyyn vastasivat yhteistuumin Huittisten Yrittäjien puheenjohtaja  Jouni Isotalo , varapuheenjohtaja  Susanna Hirsikangas , Huittisten kaupunginjohtaja  Jyrki Peltomaa , elinvoimajohtaja  Riikka Peippo , sivistysjohtaja  Eija Mattila , perusturvajohtaja  Kristiina Piirala  sekä tekninen johtaja  Ulla Ojala . – Laajan osallistujajoukon arviointi osoittaa vahvaa sitoutumista ja halua panostaa kaupungin elinvoimaan. Kyselyyn olikin vastattu erinomaisen huolellisesti ja nykytilaa kuvaavasti, Kivinen korostaa. Kaupungin uusi elinvoimastrategia piirtää suuntaviivat elinkeinopolitiikan kehittämiselle: Huittisissa tavoitellaan vireää elinkeinoelämää, hyvää työllisyyttä ja vetovoimaista kaupunkia. Kaupunginhallitus on asettanut elinvoimatyöryhmän, joka koostuu kaupungin edustajista, yrittäjäyhdistyksistä, yrittäjistä ja kehittämisorganisaatioista. Ryhmä johtaa omat tarkemmat vuosittaiset tavoitteensa kaupungin strategian lisäksi Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn tulosten mukaan. – Elinvoimatyöryhmä kokoustaa säännöllisesti paikallisten yritysten tiloissa. Tällaiset kokoukset luovat hyvän pohjan yritysten ja kaupungin väliselle avoimelle vuorovaikutukselle, Kivinen pohtii. Yrittäjämyönteisyys näkyy huittislaisten arjessa Huittisten kaupunki panostaa myös yritysvaikutusten arviointiin, jonka osuutta päätöksenteossa on lisätty. Paikallisten yritysten merkitys huomioidaan aina hankintoja kilpailutettaessa. Pienhankinnoista on tehty kaupungin oma ohjeistus, ja pienhankintajärjestelmä on käytössä yli 20 000 euron hankinnoissa. – Pienhankinnoilla on paikallisille pk-yrityksille iso merkitys, ja onkin hyvä, että Huittisissa on panostettu tähän ottamalla pienhankintajärjestelmä käyttöön jo nyt ja ensi vuonna myös hankintakalenteri markkinavuoropuhelun edistämiseksi, toteaa Satakunnan Yrittäjien järjestöpäällikkö  Heikki Kaplas tyytyväisenä. Palveluseteliä käytetään monipuolisesti Myös palveluseteliä Huittisissa hyödynnetään keskimääräistä monipuolisemmin. Palveluseteli on jo käytössä muun muassa vanhustenhuollossa, terveyskeskuspalveluissa ja varhaiskasvatuksessa. Lisäksi perusturvassa valmistellaan palveluseteliä lyhytaikaishoitoihin ja palveluasumiseen. – Palvelusetelin käyttö mahdollistaa yksityisten yritysten tasapuolisen osallistumisen palvelujen tuottamiseen kaikille huittislaisille. Huittinen onkin edelläkävijä palvelusetelien tarjoamisessa, Kivinen muotoilee. Kaupungin tämänvuotisena tavoitteena on ollut rakentaa yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle saakka. Yrittäjyyttä harjoitellaan läpi kouluajan muun muassa erilaisissa tapahtumissa. Oppilaitosrajoja rikkovalla Hui! Hackathon-yrityskisatapahtumalla tuodaan esiin uudenlaista ajattelumallia yrittäjyyden edistämiseksi ja kurotaan nuorten ja liike-elämän välistä kuilua. – Yrittäjämäinen asenne opitaan jo varhain, mitä myös yrittäjyyskasvatuksen katkeamaton polku tukee. Avoimuus, esiintymistaito ja yritteliäisyys näkyvät tulevaisuudessa tulevan polven yrittäjyysintona, Kivinen jatkaa. Hyvä yhteistyö kruunaa kokonaisuuden Huittisten yrittäjyysmyönteisen kokonaisuuden kruunaa kaupungin ja yrittäjäyhdistysten hyvä yhteistyö. Sekä operatiivisen johdon että luottamusjohdon tahto kehittää yhteistyötä ja yrittäjyysmyönteistä asennetta on lisääntynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. Kaupungin edustajat osallistuvat aktiivisesti Yrittäjien tapahtumiin ja viestivät monikanavaisesti yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön merkityksestä. – Positiivinen kehitys näkyy vuosittaisen kyselyn vastauksissa laajasti eri osa-alueilla. Käytännössä tuo kehitys näkyy yrittäjämyönteisyytenä Huittisten alueen yrittäjien arjessa, Kivinen kiittelee. Kunniamaininnat Harjavaltaan ja Kankaanpäähän Kyselyssä nousi esiin myös muita vahvoja yrittäjäaktiivisia ja yrittäjäyhteistyöhön vahvasti panostavia kuntia. Etenkin Harjavallan ja Kankaanpään toiminnassa on nähtävissä selvää aktivoitumista yritysten ja kuntien yhteistyön kehittämisessä. – Harjavallalle ja Kankaanpäälle ojensimme kunniakirjat kiitoksena yrittäjäaktiivisuuden positiivisesta suunnan muutoksesta. Toki täällä Satakunnassa monet kunnat, kuten Ulvila, Merikarvia ja Säkylä, toimivat vuodesta toiseen aktiivisesti ja suhtautuvat yrittäjyyteen positiivisesti, Kivinen toteaa. Kyselyllä kehitetään kuntien yrittäjälähtöisyyttä Satakunnan Yrittäjät on kehittänyt Yrittäjäaktiviinen kunta -kyselyn yhdessä alueen kuntien kanssa. Itsearviointikysely teetettiin Satakunnassa ensimmäisen kerran vuonna 2011. Malli on otettu käyttöön myös Pirkanmaalla ja Savossa. – Laaja arviointi antaa hyvän kuvan kunnan yrittäjälähtöisestä ajattelusta. Kunta arvioi, miten aktiivisesti se panostaa yrittäjyyteen ja yritysten menestysten myötä kunnan elinvoimaan. Samalla arviointi toimii kehittämistyökaluna, jonka avulla kunta ja yritykset voivat yhdessä pohtia kehitettäviä asioita, Heikki Kaplas avaa yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyn merkitystä. Yrittäjäaktiivinen kunta -kyselyssä arvioidaan muun muassa kuntastrategian ja elinvoimaohjelman ajantasaisuutta, elinkeinotoimen resursseja sekä yrityspalvelujen sekä hankinta- ja lupa-asioiden toimivuutta. Arviointi mittaa myös yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä sekä päättäjien yrittäjyysasennetta. – Kysely on pikemminkin kunnan yrittäjälähtöisyyden laatuarviointia. Mikäli kunta saa hyvät arviot tässä kyselyssä, se korreloi yleensä kahden vuoden välein yrittäjillä teetettävään elinkeinopoliittiseen mittaristo ‑kyselyyn, joka toimii tavallaan kunnan asiakastyytyväisyysmittarina yrittäjyyden näkökulmasta, Kaplas jatkaa. Innolla uuteen vuoteen Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa ei jää paistattelemaan palkinnon hehkuun, vaan lyö lisää pökköä pesään. Uuteen vuoteen lähdetään innolla. Hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva Huittinen haluaa pitää huolta tuhannesta yrittäjistään ja houkutella uusia. Kaupunki tunnetaan vahvasta elintarviketeollisuusklusteristaan, ja ruoantuotantoketjun vahvistaminen on myös kaupungin etu. – Haluamme omalta osaltamme auttaa liike-elämän kehittymistä. Meillä on tarjota uutta tonttimaata Takkulassa, jonka kaavoitetut tontit tulevat tänä vuonna myyntiin. Lisäksi elinkeinoelämän tarpeisiin rakennettua, nopeasti kasvanutta Jokilevon aluetta kehitetään. Sen keskellä on edelleen potentiaalista tonttimaata, josta hierotaan kauppaa, Peltomaa kertoo. Yritysten osaavan työvoiman hankkimisessa kaupungilla on myös sormensa pelissä. – Olemme mukana kahdessa seutukaupunkihankkeessa, joiden tavoitteena on parantaa työnvälityksen, yrittäjien ja työnhakijoiden yhteistyötä. Kartoitamme työntekijäreservien osaamista ja parannamme tiedonkulkua. Hyvin toimiva yhteistyö yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa jatkuu ja tiivistyy. – Elinvoimatyöryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa ja tiedostusta tehostetaan entisestään, Peltomaa lupaa. Veto- ja pitovoimassa keskeisiä voimatekijöitä ovat kaupunginjohtajan mukaan peruspalvelut. – Terveyskeskuksen toiminta uudistettiin, ja siinä toteutuu pitkälti tulevaisuuden sotekeskusmalli. Sivistystoimi vahvistuu, kun syksyllä aletaan rakentaa isoa alakoulun oppimisympäristöä Huittisten keskustaan. Markku Kivinen | Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja | 050 377 8006 Heikki Kaplas | Satakunnan Yrittäjien järjestöpäällikkö | 050 373 5870 Jyrki Peltomaa | Huittisten kaupunginjohtaja | 044 560 4200