Ravintolatuen haku on auki – Tarkista kuuluuko yrityksesi tuen piiriin ja millä ehdoilla sitä maksetaan - Satakunnan yrittäjät - Merikarvia-lehti
MainosSatakunnan Yrittäjät

Ravintolatuen haku on auki – Tarkista kuuluuko yrityksesi tuen piiriin ja millä ehdoilla sitä maksetaan

Ravintoloiden odottama tuki avautui 5. kesäkuuta. Yrittäjä voi tarkastaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen sivuilla olevasta palvelusta, onko hänen yrityksensä mukana joukkomaksatuksessa vai ei.


10.6.2020 10:30

Ravintolatuen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Osa yrityksistä saa tukea niin sanotulla joukkomaksatuksella, jolloin yrityksen ei tarvitse hakea tukea erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. Yrityksille, joita ei voida ottaa mukaan joukkomaksatukseen, hyvitys myönnetään hakemuksesta.

Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön mukaan "mahdollisimman nopeasti". Loppuerä hyvityksestä pyritään maksamaan kesäkuun loppupuolella. Yritys voi tarkistaa täällä, kuuluuko se joukkomaksatuksen piiriin.

Hyvityksen määrään eivät vaikuta yrityksen saamat muut tuet. Tukien mahdollista yhteensovittamista arvioidaan erikseen.

Osalle yrityksiä, kuten muita koronaperustaisia tukia Business Finlandilta tai ELY-keskukselta hakeneille, hyvitys myönnetään hakemuksesta. Hakemuksen käsittelee ja hyvityksen myöntää KEHA-keskus. KEHA-keskus viestii erikseen päivästä, jolloin hakukanava on käytössä.

TEMin ohjeen mukaan yrittäjä ilmoittaa hakemuksessa: tavanomaiset yritystunnistetiedot, tiedot alv-myynnistä tammi-, helmi- ja huhtikuulta 2020 sekä tiedot muista koronaperusteisista tukihakemuksista.

1000 euroa tukea työntekijää kohden

Ravintoloiden tuen mallissa on kaksi osaa. Toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä ja toisella osalla hyvitetään toiminnan rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa.

Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on kuluvan vuoden huhtikuussa laskenut verrattuna vuoden 2019 huhti-toukokuun tai vuoden 2020 tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Vertailujaksoksi valitaan automaattisesti yrityksen kannalta edullisempi jakso. Hyvitys on enintään 15 prosenttia myynnin laskusta ja enimmillään 500 000 euroa.

Uudelleentyöllistämisen tuen määrä on 1 000 euroa työntekijää kohden. Tukea voi saada enintään siitä määrästä työntekijöitä, joka yrityksessä laskennallisesti työskenteli kokoaikaisesti helmikuussa 2020. Työvoimaan luetaan mukaan vuokratyönä tai alihankintana hankittu työ.

Tuki maksetaan niistä työntekijöistä, joille yritys maksaa palkkaa 1.6.–31.8.2020 väliseltä ajalta yhteensä 2 500 euroa. Vuokratyönä tai alihankintana hankitusta työstä palveluntarjoajalle maksettu euromääräinen raja on 4 500 euroa työntekijää kohden. Tuen myöntämisessä ei ole merkitystä, minkälaisessa työsuhteessa työntekijät ovat ravitsemisyritykseen.

Uudelleentyöllistämisenä tukea ei myönnetä niiden työntekijöiden palkkauskustannuksiin, joihin on myönnetty jotain muuta julkista tukea. Tuki myönnetään hakemuksesta. Hakemus laitetaan maksuun heti, kun KEHA-keskus on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä.

Miten ja milloin ravitsemisyritys voi hakea ja saada tukea työllistämiseen?

Uudelleentyöllistämisen tuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä. Hakemuslomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla lain voimaantulon jälkeen sekä suomi.fi-portaalista että KEHA-keskuksen sivuilta. Hakemus on jätettävä viimeistään 31. elokuuta 2020. KEHA-keskuksen mukaan hakemukset pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti ja ne laitetaan maksuun heti, kun päätös tuen myöntämisestä on tehty. Käsittelyajat vaihtelevat sen mukaan, miten hakemukset ajoittuvat hakuajanjaksolle.

Uutinen on julkaistu aiemmin Yrittäjät.fi:n uutisissa.

Lue myös: