Satakunnan Pk-yritysbarometri: Yrittäjillä kasvuodotuksia, mutta työmarkkinatilanne sekoittaa pakkaa - Satakunnan yrittäjät - Merikarvia-lehti
MainosSatakunnan Yrittäjät

Satakunnan Pk-yritysbarometri: Yrittäjillä kasvuodotuksia, mutta työmarkkinatilanne sekoittaa pakkaa

– Satakuntalaisten periksi antamaton luonne tulee selvästi esille suhdanneodotuksissa. Vaikka väki on vähentynyt ja asuntokauppa tasaantunut, yrittäjien usko tulevaisuuteen on vahvistunut entisestään, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen kertoo.

Antti Simula, Mikko Hörkkä, Eveliina Perälä ja Antti Hacklin ovat samoilla linkoilla barometrin kanssa. Tulevaisuus näyttää valoisalta, ja kasvuodotukset ovat realistisia.­


14.2.2020 12:48

Alavireisen syksyn näkymät ovat kääntyneet valoisaksi ja kasvuodotukset nousseet. Satakunta on edellä naapurimaakuntia ja nyt myös koko maan keskiarvoa. Barometrista on selvästi luettavissa, että työmarkkinatilanne aiheuttaa epävarmuutta.

– Toivottavasti tilanne saadaan rauhoittumaan kevään aikana siten, että kilpailukyky säilyy suhdanneodotusten mukaisena eikä synny dramaattista lakkokevättä, Kivinen pohtii.

Palvelualalla odotukset ovat muita positiivisemmat.

– Kauppa ja palvelut seuraavat pienellä viipeellä teollisuuden ja rakentamisen alaa. Nyt tosin kaupan alalla on käynnissä oma rakenteellinen murroksensa, kun kivijalkamyymälöitä lopetetaan ja verkkokauppa vahvistuu. Jos siis rakentamisen ja teollisuuden alan odotukset lähtevät nousuun, palvelualakin seuraa perässä, Kivinen uskoo.

Kysyimme neljältä satakuntalaisyrittäjältä tuoreet kommentit kevään Pk-yritysbarometrin tuloksista.

Nelikko vastasi seuraaviin kysymyksiin:

Miten peilaat Satakunnan suhdanneodotuksia omaan yritykseesi ja omaan toimialaasi?

Vaikuttaako haastava työmarkkinatilanne omaan yritykseesi ja kasvuodotuksiin?

Millaiset kasvumahdollisuuksia omalla alallasi on, entä oletko investoimassa lähiaikoina?

Miten yrityksesi panostaa vastuullisuuteen ja miten ympäristöystävälliset tuotteet tai palvelut vaikuttavat yrityksesi kilpailukykyyn?

Antti Hacklin, Porin Puukaluste Oy, Pori

Oman yrityksen suhdanneodotukset ovat hyvin samansuuntaiset barometrin kanssa. Käyrä näyttää vähän ylöspäin, tilauskanta on hyvä ja tälle vuodelle on kasvuakin odotettavissa.

Olemme käyttäneet jonkin verran varamiespalveluita kausihuippuja tasaamaan. Uskon, että tiivis yhteistyö vuokravälitysfirman kanssa jatkuu. Seuraavat kuukaudet oma kapasiteetti on tiiviisti käytössä.

Kasvunäkymämme ovat nyt hyvät, etenkin meripuolella. Telakkateollisuudella menee lujaa ja olemme vahvasti siinä mukana. Meillä on käynnissä isoja urakoita, joissa asiakkaamme uudistaa saneerauksessa olevien risteilyalusten hyttialueita. Parhaillaan teemme kalusteita noin tuhannen hytin projektiin, ja ainakin yksi iso tilaus on realisoitumassa vielä tänä vuonna. Investoimme säännöllisesti noin 10 prosenttia liikevaihdosta, niin tänäkin vuonna.

Hoidamme kierrätyksen ja lajittelun lain mukaisesti. Kannamme vastuun työhyvinvoinnista ja pidämme työympäristön viihtyisänä. Etenkin laivapuolella vaaditaan entistä kevyempiä kalusteita, jotta polttoainekulut saadaan mahdollisimman alas. Olemme tässä kehitystyössä myös vahvasti mukana.

Eveliina Perälä, Perälän PTK Oy

K-Market Kiukainen, Huhkola ja Härkäpakari

Päivittäistavarakaupan kehitys näyttää hyvin valoisalta. Myös omassa yrityksessämme liikevaihto on noussut, ja odotan kasvua tällekin vuodelle.

Työmarkkinatilanne tuo haasteita, ja vaihtuvuus alalla on valitettavan suurta. Työtehtävät voidaan opettaa helpostikin, mutta työntekijän ominaisuuksien, asenteen ja motivaation on tuettava yrityksen liikeideaa. Olen jopa harkinnut vuokrafirman käyttöä, tällä hetkellä vuokratyövoimaa ei vielä ole.

Näen potentiaalia etenkin digitalisaatiossa. Itsepalvelukassat ja digihinnannäytöt tulevat varmasti meilläkin ajankohtaisiksi lähivuosina. Toteutamme vahvasti asiakastoiveita ja investoimme jatkuvasti muun muassa kalusteisiin sekä sisä- ja ulkotilojen uudistamiseen. Olemme suunnitelleet myös led-valaistuksen lisäämistä.

Yrityksemme, kuten koko K-ketju, on sitoutunut vahvasti vastuullisuuteen. Olemme kiinnostuneita ympäristövaikutuksista ja kehitämme jatkuvasti hankinta- ja logistiikkaketjua. Ruokahävikin vähentäminen on viety lähes huippuunsa: meiltä ei mene juuri lainkaan ruokaan roskiin, vaan kaikki toimitetaan joko ruoka-apuna tai eläimille. Koetamme minimoida hävikkiä tekemällä mahdollisimman realistiset tilaukset. Huittisten hurja -kierrätysmateriaalista tehty kassi on otettu hyvin vastaan. Asiakkaamme käyttävät myös aktiivisesti sovellusta, jonka avulla voi seurata omien ostosten hiilijalanjälkeä.

Antti Simula, RS-Rakennus Oy, Rauma

Barometrin tulos näytti oman yritykseni vinkkelistä hyvin realistiselta. Vuoden, kaksi odottavalla kannalla ollut rakennusala on selvästi saamassa vauhtia. Isoja hankkeita on käynnistymässä, mikä tuo toimeliaisuutta kentälle.

Työmarkkinatilanne mietityttää. Esimerkiksi mekaanisessa puunjalostuksessa on odotettavissa toimitusviiveitä, se on selviö. Oman yrityksemme tuotantoon ei ole odotettavissa suoria vaikutuksia, sillä työntekijöistämme vain pieni osa on ammattiyhdistysten jäseniä.

Uskon tasaisen kasvun jatkuvan, nyt tavoitteena on pysyä viime ja edellisvuoden tasolla. Investointejakin on luvassa. Panostamme kehitystyöhön ja elementtitehtaan laajennukseen.

Kierrätys ja lajittelu hoidetaan tietysti lain vaatimusten mukaan. Kaatopaikalle kuskataan aina vain vähemmän, mikä on tietysti myös kustannussäästö.

Mikko Hörkkö, Elinar Oy, Pori

IT-ala on mennyt pari viime vuotta hyvään suuntaan ja tulevaisuuskin näyttää valoisalta.

Nykyinen työmarkkinatilanne ei sellaisenaan meidän palkkauspäätöksiimme vaikuta. Teemme projektityötä, ja tilauskanta on nähtävissä 3–4 kuukaudeksi. Suhtaudun myönteisesti työaikapankkeihin, niillä voidaan varmasti helpottaa alan suhdanteita.

Hyvistä työntekijöistä kilpailevat IT-yritysten lisäksi myös muut yritykset, ja teemmekin vahvaa yhteistyötä SAMKin, WinNovan ja yliopistokeskuksen kanssa. Haluamme olla mukana opiskelijaprojekteissa ja esillä työnantajana.

Teimme pari vuotta sitten voimakkaita investointeja tuotekehitykseen. Nyt seuraamme, miten panostus kantaa satoa. Meillä investointi ei mene materiaan, vaan osaamiseen. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että työntekijämme viihtyvät talossa. Elinarissa tehdäänkin pitkiä uria, keskimääräinen aika on yhdeksän vuotta.

Oma energiankulutuksemme on pientä, mutta ympäristökysymykset koskettavat meitä välillisesti, asiakkaittemme kautta. Palvelimien kapasiteetti kasvaa, mikä puolestaan lisää sähkönkulutusta. Emme voi vaikuttaa missä asiakkaittemme palvelimet sijaitsevat ja miten ne hyödyntävät esimerkiksi jäähdytysvoimaa, mutta voimme osaltamme optimoida ohjelmistojen käyttämää palvelinkapasiteettia. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme palveluita, joiden avulla ne saavat säästöjä aikaiseksi omien työprosessiensa optimoinnista.

PK-yritysbarometri, kevät 2020

• Selvittää suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä sekä yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyviä tekijöitä

• Teettäjä Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö

• Satakunnan alueraportissa kerrotaan tarkat tulokset, tausta ja vinkit lukujen tulkitsemiseen

Lue myös: