Tuulivoimatuki puhuttaa - Puheenvuoro - Merikarvia-lehti

Sähkön uusi tuotantotuki räätälöity tuulivoimalle

Kirjoittajan mielestä nyt kaivattaisiin vankkoja perusteluja, onko jopa miljardi euroa valtiolle maksava uusi tukijärjestelmä todella välttämätön seuraavaksi 12 vuodeksi.

2.10.2017 6:12

MIELIPIDE Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistelemassa uutta tuulivoimatukea. Suunniteltua selvitystä ja kokonaiskuvaa tuulivoiman terveys- ja ympäristövaikutuksista ei siten ehditty saada, kun ministeriö jo kiireellä pyytää lausuntoja ehdotuksestaan hallituksen esitykseksi tuotantotukea koskevaksi laiksi. Nyt kaivattaisiin kuitenkin vankkoja perusteluja, onko jopa miljardi euroa valtiolle maksava uusi tukijärjestelmä todella välttämätön seuraavaksi 12 vuodeksi. Suomen uusiutuvan energian tavoitteet vuonna 2030 saavutetaan mainiosti sitä ilmankin. Tuulivoimatuki on myös yritystuki, joka kasvattaa valtionvelkaa vastaavan suuruisella summalla.

Lähes kaikkien puolueiden edustajat ovat todenneet jo nykyisenkin tuotantotuen käyvän kalliiksi valtiolle. Myös monet muut tahot ovat pitäneet nykymuotoista tuulivoimatukea epätarkoituksenmukaisena ja jopa sähkömarkkinoille haitallisena. Luonnollisesti tukirahoja hakevat alan yhtiöt edunvalvojineen ajavat lisätukia kiivaasti.

Syöttötariffiin perustuva nykyinen tuulivoimatuki voi 12 vuodessa maksaa valtiolle noin 3,6 miljardia euroa. Sen päälle uusi tukijärjestelmä vaatisi nykyisellä sähkön markkinahintatasolla jopa 960 milj. euroa. Uutta tukea perustellaan sillä, että halutaan ylläpitää suomalaista hankeosaamista. Kuitenkin suurin osa erityisosaamisesta samoin kuin kaikki voimaloiden koneistot tulevat ulkomailta. Tuulivoimayhtiöiden mukaan rakentamista vailla olevia valmiita hankkeita on jo 10 000 megawatin edestä.

Hallituksen viime vuoden lopulla hyväksymässä Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on edellytetty, että tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista tehdään riippumaton ja kattava selvitys. Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti 16. kesäkuuta, että sen nopealla aikataululla teettämät kirjallisuusselvitykset terveys- ja ympäristövaikutuksista ja lyhyet melumittaukset ovat valmistuneet. Selvitysten laatijat ja ohjausryhmä kuitenkin katsoivat, että terveysvaikutuksiin liittyvää tutkimusta tulee jatkaa laajemman kokonaiskuvan saamiseksi. Esityksen mukaan jatkotutkimuksessa tulee selvittää tuulivoimaloiden yhteyttä lähiasukkaiden terveydentilaan ja fysiologisiin reaktioihin, infraäänen vaikutusta oireiluun sekä tuulivoiman aiheuttamia äänitasoja asuntojen sisätiloissa.

Eduskunta edellytti strategiasta antamassaan kannanotossa, että mikäli tuki toteutetaan, kaikkien uusiutuviin energialähteisiin perustuvien teknologiamuotojen tulee voida siihen osallistua. Käytännössä kilpailutus kuitenkin ohjaisi tuet tuulivoimalle. Tuulivoimaloiden korkeus ja teho ovat kilvan kasvaneet, joten hankkeiden arvioidaan joka tapauksessa pärjäävän parhaiten kilpailutuksessa. Mikäli tuulivoiman sijasta haluttaisiin edistää uusia tuotantomuotoja, tavoitellusta enintään 2 terawattitunnin tuotantomäärästä niille olisi erotettava oma kiintiö.

Myös nykyisten tuulivoimaloiden työturvallisuus on selvitettävä. Ruotsissa on lukuisien ulkomaalaisten valmistajien tuulivoimalat määrätty työterveys- ja turvallisuuspuutteiden vuoksi rakentamis- ja käyttökieltoon, kunnes laiminlyönnit on korjattu. Meillä kuitenkin samoja voimaloita saa käyttää entiseen tapaan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainokset