Opetushallitus patistaa kouluja ehkäisemään kiusaamista entistä tehokkaammin – uusia määräyksiä jo ensi syyslukukaudelle

Koululla on velvollisuus ilmoittaa kiusaamistapauksesta sekä kiusaajan ja kiusatun kotiin. Kiusaajalta voidaan evätä seuraava koulupäivä.

Koulukiusaaminen on esillä säännöllisesti. Opetushallituksessa ja kouluissa on tahto ehkäistä kiusaamista yhä paremmin.

30.5. 6:00

Opetushallitus puuttuu uusilla määräyksillä kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn sekä kurinpitoon. Muutokset astuvat voimaan elokuun alusta.

Muutokset ovat lisäyksiä ja täsmennyksiä opetussuunnitelmien perusteisiin, joita täsmennetään paikallisesti. Kiusaamiseen puututaan jo pienten lasten esiopetuksessa 5–6-vuotiaiden esiopetuskokeilussa. Määräykset jatkuvat aina ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin.

”Isossa mittakaavassa muutoksia ei ole kovin paljon, mutta asiassa mennään hyvään suuntaan määräyksiä täsmentämällä”, kuvailee opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen Porin kaupungin sivistystoimesta.

Määräysten mukaan opettajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuus laajenee. Heillä on jatkossa velvollisuus ilmoittaa huoltajalle tai muulle edustajalle epäilty kiusaaminen, häirintä, väkivalta ja syrjintä oppimisympäristössä ja koulumatkalla. Ilmoitusvelvollisuus koskee kohteena ollutta ja epäiltyä oppilasta. Käytännössä näin on toimittu aiemminkin.

”Oleellinen lisäys on määräysten ulottuminen koulumatkoihin. Koulumatkoilla tapahtuvaa kiusaamista koululla ei ole mahdollisuus sanktioida, mutta voimme ilmoittaa kiusatun ja kiusaajan kotiin, jos tapaukset tulevat esiin”, Tiirikainen kertoo.

Kurinpitokeinot on muutettu kurinpitotoimiksi, joissa otetaan huomioon teon laatu sekä oppilaan ikä ja kehitystaso.

Jäljellä olevan koulupäivän lisäksi myös seuraava koulupäivä voidaan evätä oppilaalta perustellusta syystä. Epääminen on mahdollista, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi. Oppilaan tulo kouluun voidaan evätä myös, jos opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

”Aiemmin on ollut mahdollisuus evätä kiusaajalta koulutyö loppupäiväksi. Nyt on mahdollisuus siihen myös seuraavalta päivältä.”

Opetuksen epäämistilanteissa oppilaalle on järjestettävä oppilashuoltona mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi on järjestettävä muu tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen. Oppilaalle tehdään suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi.

”Toki näitä toimia on tähänkin saakka käynnistetty, mutta nyt asia on erikseen kirjattu”, sanoo Tiirikainen.

Kovimmat pitkäaikaiset rangaistukset on ulotettu lukioihin ja ammattikouluihin, joissa on edelleen oppivelvollisuusikäisiä oppilaita.

”Heidät on mahdollisuus erottaa opetuksesta pidemmäksi ajaksi. Rangaistus on kuitenkin niin vakava, että sitä ei voi enää tehdä rehtorin päätöksellä. Oppivelvollisen määräaikaisesta erottamisesta päättää jatkossa monijäseninen toimielin rehtorin esityksestä”, selventää Tiirikainen.

Opiskelijan velvollisuuksiin on lisätty vaatimus syrjimättömyydestä. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos